Wykaz Nr 7/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie


GN.72241-30/05 Banie 4 listopad 2005 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości

wykaz Nr 7/05/z

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie

  • Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości :

obręb Banie 2, działka gruntu nr 443/4 o powierzchni 0,1459 ha

  • Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

41038

  • Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona nad jeziorem Dłużec w Baniach.

  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, Gmina Banie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, nieruchomość ujęta jest na terenach określonych jako tereny rolnicze, grunty rolne, użytki zielone.

W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jako RIVb- 0,1459 ha.

  • obciążenia nieruchomości: część nieruchomości o pow. 600 m2 objęta jest umową dzierżawy na czas nieoznaczony.

  • termin zagospodarowania nieruchomości:

dwa lata od daty nabycia nieruchomości

  • cena nieruchomości: 28 000 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:47:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-11-2005 14:47:59