Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

U c h w a ł a Nr VI/61/03


U c h w a ł a Nr VI/61/03
Rady Gminy Banie
z dnia 8 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych Rady Gminy.


Na podstawie art. 25 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wysokości diet:

1) 100 zł dla radnego za udział w posiedzeniu komisji Rady, za udział w sesji Rady, za udział w szkoleniach oraz innych czynnościach służbowych określonych w delegacji, z zastrzeżeniem przepisów § 3 i § 4.
2) 120 zł dla przewodniczącego komisji za udział w posiedzeniu komisji, której przewodniczy, a w razie jego nieobecności innemu członkowi komisji, który prowadzi obrady komisji.
2. Podstawę wypłacenia diety stanowi podpis na liście obecności.
3. W przypadku zbiegu posiedzeń w tym samym dniu przysługuje tylko jedna dieta, wyższa, bez względu na to w ilu posiedzeniach radny uczestniczył.

§ 2. Radny zamieszkały poza miejscowością Banie otrzymuje za dojazdy na posiedzenia wymienione w § 1 ust. 1 ryczałt w kwocie 10 zł.

§ 3. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 800 zł.

§ 4. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w wysokości 400 zł.

§ 5. Tracą moc następujące uchwały Rady Gminy w Baniach:
1) Nr XV/147/2000 z dnia 17 października 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy;
2) Nr XXVII/240/02 z dnia 7 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz ryczałtu za dojazdy dla radnych i członków komisji spoza Rady Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2003 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:40:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2003
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2003 16:40:48