Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/242/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w stosunku do uchwały zmieniającej Statut Związku Gmin Dolnej Odry Kalina Wójcik 2018-01-25 12:46:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/242/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w stosunku do uchwały zmieniającej Statut Związku Gmin Dolnej Odry Kalina Wójcik 2018-01-25 12:44:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/241/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Kalina Wójcik 2018-01-25 12:44:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/240/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2018-01-25 12:41:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/240/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2018-01-25 12:40:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/240/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2018-01-25 12:40:34 dodanie dokumentu
Protokół XXII sesji Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-24 14:33:41 dodanie dokumentu
Protokół XXIII sesji Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-24 10:10:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-22 14:22:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2018-01-22 14:20:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2018-01-22 14:20:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Kalina Wójcik 2018-01-22 09:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-19 15:01:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Rzeczyckiej pełniacej obowiązki Dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 15:00:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektowa Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 14:58:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia z mocy prawa stosunku pracy dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 14:57:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie odwołania Pani Edyty Sztangierskiej-Masłoń ze stanowiska Dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 14:55:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Kalina Wójcik 2018-01-19 14:54:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 14:14:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntu pod garaż w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-19 13:02:43 dodanie dokumentu
Mariusz Ryngiewicz Kalina Wójcik 2018-01-19 09:24:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-16 13:15:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania uprawnień Kalina Wójcik 2018-01-16 13:14:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Banie na 2018 rok Kalina Wójcik 2018-01-16 13:13:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego oraz zasad rozliczania zuzycia paliwa przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach OSP z terenu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 14:15:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 14:12:42 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-01-12 13:37:40 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2018-01-12 13:36:33 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2018-01-12 13:33:20 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXVI sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:32:39 dodanie dokumentu
XXVI sesja Rady Gminy Banie w dniu 22 stycznia 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 13:26:01 usunięcie dokument
XXVI sesja Rady Gminy Banie w dniu 22 stycznia 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 13:25:02 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:23:50 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:22:46 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-01-12 13:19:19 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Baniach Kalina Wójcik 2018-01-12 13:15:56 dodanie dokumentu
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 13:11:58 edycja dokumentu
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej Kalina Wójcik 2018-01-12 13:11:14 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień przewidywanych do przeprowadzenia w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-01-12 08:11:20 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2018-01-09 13:19:36 edycja dokumentu