Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-07 13:46:08 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:05:49 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:04:33 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:04:05 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:03:12 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-11-07 13:02:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-11-07 12:29:38 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXIV sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 12:29:04 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 12:27:36 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 12:25:58 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 12:24:28 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-11-07 12:23:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-11-07 09:37:17 dodanie dokumentu
Badanie 11.10.2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-03 13:06:53 dodanie dokumentu
Badanie 11.10.2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-03 13:06:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-11-02 07:57:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury Kalina Wójcik 2017-11-02 07:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gminnego zasobu nieruchomości Kalina Wójcik 2017-11-02 07:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr CCCXXVI.526.2017 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez gminę Banie Kalina Wójcik 2017-10-30 09:05:17 dodanie dokumentu
Sprawozdania III kwartał 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-30 09:02:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania II kwartał 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-30 08:59:14 dodanie dokumentu
Sprawozdania I kwartał Kalina Wójcik 2017-10-30 08:56:14 edycja dokumentu
Sprawozdania I kwartał Kalina Wójcik 2017-10-30 08:55:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 6 października 2017 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego umieszczonego na budynku Urzędu Gminy w Baniach Kalina Wójcik 2017-10-30 08:32:39 dodanie dokumentu
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie na lata 2017 - 2023 Kalina Wójcik 2017-10-27 14:05:38 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-26 07:18:44 edycja dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 750 000 zł Kalina Wójcik 2017-10-24 13:54:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-24 08:52:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-24 08:50:11 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-20 12:24:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2017-10-20 09:28:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim Kalina Wójcik 2017-10-20 09:28:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/210/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:27:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/209/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kalina Wójcik 2017-10-20 09:26:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/208/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:24:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/207/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:23:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:21:33 usunięcie dokument
Uchwała Nr XXIII/213/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie. Kalina Wójcik 2017-10-20 09:21:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/212/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Banie na lata 2017-2023 Kalina Wójcik 2017-10-20 09:20:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/211/2017 Rady Gminy Banie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłusku Gryfińskim Kalina Wójcik 2017-10-20 09:17:09 dodanie dokumentu