Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-11-30 14:13:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-30 12:58:10 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2019 r. Anna Myszka 2018-11-30 12:54:35 edycja dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2019 r. Anna Myszka 2018-11-30 12:52:45 dodanie dokumentu
Badanie 22.11.2018 Kalina Wójcik 2018-11-30 12:47:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Anna Myszka 2018-11-30 08:55:30 dodanie dokumentu
Badanie 22.11.2018 Kalina Wójcik 2018-11-30 07:40:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-27 13:09:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-27 13:08:32 dodanie dokumentu
Głosowania w dniu 21.11.2018 r. Kalina Wójcik 2018-11-27 10:14:59 dodanie dokumentu
Informacja Kalina Wójcik 2018-11-27 08:07:52 dodanie dokumentu
Petycja wdrożenie środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych Kalina Wójcik 2018-11-26 08:48:30 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Kalina Wójcik 2018-11-23 14:48:32 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-11-23 14:48:11 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-11-22 14:44:11 edycja dokumentu
Wójt Gminy Kalina Wójcik 2018-11-22 14:41:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Anna Myszka 2018-11-22 10:46:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Anna Myszka 2018-11-22 10:45:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach Anna Myszka 2018-11-22 10:33:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Baniach Anna Myszka 2018-11-22 10:32:28 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-11-22 10:03:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach Anna Myszka 2018-11-21 14:23:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach Anna Myszka 2018-11-21 14:23:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-20 17:00:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-20 17:00:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-20 16:59:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2018-11-20 09:18:20 dodanie dokumentu
Teresa Sadowska Anna Myszka 2018-11-19 15:18:35 dodanie dokumentu
Anna Siwek Anna Myszka 2018-11-19 15:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu wspólpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącynmi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-11-19 15:07:02 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-11-19 15:04:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Anna Myszka 2018-11-19 12:52:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/305/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-19 12:51:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-11-19 12:51:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/304/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Anna Myszka 2018-11-19 12:46:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIV/303/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-19 12:44:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Anna Myszka 2018-11-19 12:43:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-19 12:39:47 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-11-15 19:12:40 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Anna Myszka 2018-11-15 19:09:07 edycja dokumentu