Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2018 Kalina Wójcik 2017-12-15 13:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/227/2017 Rady Gminy Banie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-15 13:26:57 dodanie dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł Kalina Wójcik 2017-12-15 12:41:39 edycja dokumentu
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł Kalina Wójcik 2017-12-15 12:39:33 dodanie dokumentu
Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Kalina Wójcik 2017-12-15 11:49:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-15 09:52:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie w okręgu wyborczym nr 9 wraz z kalendarzem wyborczym Kalina Wójcik 2017-12-15 09:51:11 dodanie dokumentu
ogłoszenie o odstąpieniu Kalina Wójcik 2017-12-12 11:31:47 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku rolnego Kalina Wójcik 2017-12-12 10:47:45 edycja dokumentu
wykaz nr 3-2017 nieruchomości przeznaczoncyh do wydzierżawienia Kalina Wójcik 2017-12-12 09:25:50 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku leśnego Kalina Wójcik 2017-12-12 09:24:42 dodanie dokumentu
Informacja o stawce podatku rolnego Kalina Wójcik 2017-12-12 09:23:20 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 607 obręb Banie 2 Kalina Wójcik 2017-12-07 09:41:29 dodanie dokumentu
informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 91 obręb Sosnowo Kalina Wójcik 2017-12-07 09:39:41 dodanie dokumentu
informacja o wynikach przetargów na sprzedaż działek drogowych w Tywicy i Dłusku Gryfińskim Kalina Wójcik 2017-12-07 09:39:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach Kalina Wójcik 2017-12-07 09:36:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki pod zabudowę apartamentową nad jeziorem w Baniach Kalina Wójcik 2017-12-07 09:36:00 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 09:34:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:18:45 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-07 08:17:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.580.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:16:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:15:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.582.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-12-07 08:15:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCCLV.580.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury zdejmowania z ewidencji księgowej należności przedawnionych w Gminie Banie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:08:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-07 08:06:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-12-07 08:05:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem sali posiedzeń w budynku Urzędu Gminy w Baniach oraz w sprawie wprowadzenia opłaty za wynajem świetlicy wiejskiej w Piasecznie Kalina Wójcik 2017-12-07 08:03:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynaje świetlic wiejskich w miesjcowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka" Kalina Wójcik 2017-12-07 07:59:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku pobierania kaucji za wynaje świetlic wiejskich w miesjcowościach Baniewice, Dłusko Gryfińskie, Piaseczno oraz Swobnica, wynajem pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Babinku oraz pomieszczeń po byłej restauracji "Pomorzanka" Kalina Wójcik 2017-12-07 07:58:51 dodanie dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:07:56 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:07:29 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:06:27 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:05:08 edycja dokumentu
Projekty uchwał Kalina Wójcik 2017-12-06 13:02:06 dodanie dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-12-06 13:01:16 edycja dokumentu
Porządek obrad Kalina Wójcik 2017-12-06 13:01:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad XXV sesji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-12-06 13:00:38 dodanie dokumentu