Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 13:26:01 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 13:24:05 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 13:13:44 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:58:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/252/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji" za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:50:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/253/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:49:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/253/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:49:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/252/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji" za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:48:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/252/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji" za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:48:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/251/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:46:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/250/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-15 12:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r." Kalina Wójcik 2018-03-15 12:45:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/249/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Kalina Wójcik 2018-03-15 12:44:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r." Kalina Wójcik 2018-03-15 12:43:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Kalina Wójcik 2018-03-15 12:41:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:41:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:40:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/245/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:38:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/244/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubanowie Kalina Wójcik 2018-03-15 12:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/253/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:35:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/253/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:35:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/252/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji" za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:33:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/252/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji" za 2017 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:32:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/251/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-03-15 12:31:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/250/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-15 12:29:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/249/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Kalina Wójcik 2018-03-15 12:28:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r." Kalina Wójcik 2018-03-15 12:27:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r." Kalina Wójcik 2018-03-15 12:27:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r." Kalina Wójcik 2018-03-15 12:26:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Kalina Wójcik 2018-03-15 12:24:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg Kalina Wójcik 2018-03-15 12:23:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/245/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-15 12:21:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/244/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lubanowie Kalina Wójcik 2018-03-15 12:19:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-15 09:52:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2018-03-14 14:56:47 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach Kalina Wójcik 2018-03-14 14:13:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-03-14 13:02:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-03-12 09:33:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 marca 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie, przeprowadzonych w dniu 4 marca 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-08 09:28:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 5 marca 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Banie, przeprowadzonych w dniu 4 marca 2018 r. Kalina Wójcik 2018-03-08 09:28:09 dodanie dokumentu