Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Banie z dnia 10 maja 2004 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Eu Kalina Wójcik 2004-05-11 12:33:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 139/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych Kalina Wójcik 2004-05-11 10:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 138/04 Wójta Gminy Banie z dnia 29.04.2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych p Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 137/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-05-11 10:34:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2004-05-11 10:31:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/04 Wójta Gminy Banie z dnia 23.04.2004 r. w sprawie obowiązywania Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-05-11 10:30:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/04 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-05-11 10:29:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/04 Wójta Gminy Banie z dnia 31.03.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-05-11 10:29:04 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-24 12:51:44 dodanie dokumentu
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Kalina Wójcik 2004-03-24 10:39:21 dodanie dokumentu
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Kalina Wójcik 2004-03-24 10:38:47 dodanie dokumentu
Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych Kalina Wójcik 2004-03-24 09:36:54 dodanie dokumentu
Wydawanie dokumentów związanych z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej Kalina Wójcik 2004-03-23 13:44:06 dodanie dokumentu
Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Kalina Wójcik 2004-03-23 13:43:11 dodanie dokumentu
Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej Kalina Wójcik 2004-03-23 13:37:21 dodanie dokumentu
Zmiana/rozszerzenie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Kalina Wójcik 2004-03-23 13:36:52 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Kalina Wójcik 2004-03-23 13:36:18 dodanie dokumentu
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach Kalina Wójcik 2004-03-23 13:35:49 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Kalina Wójcik 2004-03-23 13:35:31 dodanie dokumentu
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu osób Kalina Wójcik 2004-03-23 13:35:01 dodanie dokumentu
Transport osób Kalina Wójcik 2004-03-23 13:34:42 dodanie dokumentu
Zezwolenie na handel alkoholem w placówkach detalicznych i gastronomicznych na terenie gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-23 13:34:09 dodanie dokumentu
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych Kalina Wójcik 2004-03-23 13:33:19 dodanie dokumentu
Alkohol - zezwolenia Kalina Wójcik 2004-03-23 13:33:00 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Kalina Wójcik 2004-03-23 13:32:26 dodanie dokumentu
Psy raz uznawanych za agresywne Kalina Wójcik 2004-03-23 13:31:57 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa drogowego Kalina Wójcik 2004-03-23 13:31:09 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z planowaną inwestycją Kalina Wójcik 2004-03-23 13:30:35 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w związku z budową domu Kalina Wójcik 2004-03-23 13:29:39 dodanie dokumentu
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla właściciela nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-23 13:28:59 dodanie dokumentu
Wycinka drzew Kalina Wójcik 2004-03-23 13:27:03 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Kalina Wójcik 2004-03-22 13:12:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/04 Wójta Gminy Banie z dnia 19.03.2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Kalina Wójcik 2004-03-22 12:40:40 dodanie dokumentu
Sporządzenie testamentu Kalina Wójcik 2004-03-22 12:04:28 dodanie dokumentu
Rejestracja zgonu Kalina Wójcik 2004-03-22 12:04:04 dodanie dokumentu
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Kalina Wójcik 2004-03-22 12:03:09 dodanie dokumentu
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych Kalina Wójcik 2004-03-22 12:02:21 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Kalina Wójcik 2004-03-22 12:01:17 dodanie dokumentu
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Kalina Wójcik 2004-03-22 11:56:55 dodanie dokumentu