Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ustalenie warunków zabudowy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:39:58 dodanie dokumentu
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O OKRESIE POSIADANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO RODZICÓW Kalina Wójcik 2004-03-10 12:37:14 dodanie dokumentu
Gospodarstwa rolne Kalina Wójcik 2004-03-10 12:36:52 dodanie dokumentu
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-10 12:36:16 dodanie dokumentu
Podział geodezyjny nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-10 12:35:47 dodanie dokumentu
Rozgraniczenie nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-10 12:35:09 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:34:15 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:33:50 dodanie dokumentu
Ustalenie warunków zabudowy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:33:23 dodanie dokumentu
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:32:54 dodanie dokumentu
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalina Wójcik 2004-03-10 12:26:55 dodanie dokumentu
Budownictwo i planowanie przestrzenne Kalina Wójcik 2004-03-10 12:26:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy Kalina Wójcik 2004-03-05 10:27:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy Kalina Wójcik 2004-03-04 13:32:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-04 13:32:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/04 Wójta Gminy Banie z dnia 04.03.2004 r. w sprawie przyznania stypendium szkolnego za wyniki w nauce dla uczniów szkoł podstawowych i gimnazjum Kalina Wójcik 2004-03-04 13:31:59 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-01 14:16:31 dodanie dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2004-03-01 13:39:22 dodanie dokumentu
Sekretarz Gminy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:38:48 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:38:26 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych Kalina Wójcik 2004-03-01 13:37:44 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:34:29 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:32:34 dodanie dokumentu
Plan pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:32:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/141/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Kalina Wójcik 2004-03-01 13:29:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/140/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:29:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/139/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo - Gospodarczej i do Spraw Socjalnych na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:27:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/138/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/137/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/136/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia Kalina Wójcik 2004-03-01 13:26:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/135/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w z Kalina Wójcik 2004-03-01 13:25:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/134/04 Rady Gminy Banie z dnia 17.02.2004 r. w sprawie uchwałenia budżetu gminy na 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:23:37 dodanie dokumentu
Sesja XIV 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:23:12 dodanie dokumentu
Uchwały 2004 r. Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/04 Wójta Gminy Banie z dnia 01.03.2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr w przejazdach w podróży slużbowej pojazdem niebędacym własnością pracodawcy Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-03-01 13:22:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2004-03-01 13:21:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego Kalina Wójcik 2004-03-01 13:21:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/04 Wójta Gminy Banie z dnia 26.02.2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2004-03-01 13:20:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/04 Wójta Gminy Banie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie przeznaczenia lokali do sprzedaży Kalina Wójcik 2004-02-25 09:46:11 dodanie dokumentu