Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogłoszenie o zamówieniu - termomodernizacja.doc (DOC, 127KB) 2018-09-04 12:33:42 127KB 79 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SWIZ - termomodernizacja.doc (DOC, 372KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:33:42 372KB 51 razy
2 Załączniki- wersja edytowalna.doc (DOC, 191KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:33:59 191KB 27 razy
3 karta gwarancyjna.doc (DOC, 96KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:34:17 96KB 28 razy
4 Załącznik nr 6.doc (DOC, 328KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:34:36 328KB 25 razy
5 świetlica baniewice przedmiar2.pdf (PDF, 105KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:34:57 105KB 27 razy
6 I02 Inwentaryzacja - Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:35:16 43.KB 25 razy
7 A01 Zestawienie stolarki baniewice.pdf (PDF, 33.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:36:08 33.KB 24 razy
8 A02 Projekt- Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:36:26 44.KB 23 razy
9 I03 Inwentaryzacja - przekroje baniewice.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:36:45 215KB 26 razy
10 I01 Inwentaryzacja - Rzut parteru baniewice.pdf (PDF, 289KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:37:01 289KB 26 razy
11 M01 Mapa - plan sytuacyjny baniewice.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:37:25 1.4MB 24 razy
12 OPIS_PB_BANIEWICE_.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:37:48 1.0MB 28 razy
13 04_09_2018_12_39_43_A01 Zestawienie stolarki baniewice.pdf (PDF, 33.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:39:43 33.KB 25 razy
14 04_09_2018_12_40_03_I02 Inwentaryzacja - Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:40:03 43.KB 22 razy
15 04_09_2018_12_40_38_I03 Inwentaryzacja - przekroje baniewice.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:40:38 215KB 21 razy
16 04_09_2018_12_41_03_M01 Mapa - plan sytuacyjny baniewice.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:41:03 1.4MB 23 razy
17 04_09_2018_12_41_25_A02 Projekt- Rzut dachu baniewice.pdf (PDF, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:41:25 44.KB 24 razy
18 04_09_2018_12_41_53_I01 Inwentaryzacja - Rzut parteru baniewice.pdf (PDF, 289KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:41:53 289KB 24 razy
19 OPIS_PW_BANIEWICE_.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:42:14 1.0MB 30 razy
20 STWiOR baniewice.docx (DOCX, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:42:34 149KB 32 razy
21 świetlica piaseczno przedmiar2.pdf (PDF, 678KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:43:00 678KB 29 razy
22 OPIS_PB_Piaseczno.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:43:29 1.3MB 25 razy
23 A1 Rzut parteru - projektpiaseczno.pdf (PDF, 135KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:43:47 135KB 22 razy
24 A2 Rzut dachu - projektpiaseczno.pdf (PDF, 83.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:44:03 83.KB 25 razy
25 A3 Elewacje - projektpiaseczno.pdf (PDF, 187KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:44:21 187KB 21 razy
26 I1 Rzut parteru - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:44:37 72.KB 23 razy
27 I2 Rzut dachu - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:44:54 63.KB 22 razy
28 I3 Elewacje - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:45:17 82.KB 25 razy
29 A00 Plan sytuacyjny piaseczno.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:45:57 1.8MB 23 razy
30 OPIS_PW_Piaseczno.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:46:37 1.3MB 24 razy
31 04_09_2018_12_47_23_A1 Rzut parteru - projektpiaseczno.pdf (PDF, 136KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:47:23 136KB 23 razy
32 04_09_2018_12_47_45_A2 Rzut dachu - projektpiaseczno.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:47:45 82.KB 25 razy
33 04_09_2018_12_48_05_A3 Elewacje - projektpiaseczno.pdf (PDF, 188KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:48:05 188KB 23 razy
34 A4 Zestawienie stolarki drzwiowejpiaseczno.pdf (PDF, 108KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:48:31 108KB 25 razy
35 A5 Klejenie płyt styropianowychpiaseczno.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:48:49 354KB 23 razy
36 04_09_2018_12_49_08_I1 Rzut parteru - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:49:08 72.KB 21 razy
37 04_09_2018_12_50_08_I2 Rzut dachu - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:50:08 63.KB 23 razy
38 A6 Przekrój przez system ocieleniowypiaseczno.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:50:25 93.KB 25 razy
39 A7 Docieplenie przy okniepiaseczno.pdf (PDF, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:50:44 149KB 24 razy
40 A8 Rozmieszczenie łączników mocującychpiaseczno.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:51:02 107KB 23 razy
41 A9 Ułożenie płyt styropianowychpiaseczno.pdf (PDF, 90.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:51:20 90.KB 21 razy
42 A10 Szczelina dylatacyjnapiaseczno.pdf (PDF, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:51:38 117KB 22 razy
43 A11 Przekrój przez cokółpiaseczno.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:51:55 103KB 23 razy
44 A12 Przekrój przez system ociepleniowypiaseczno.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:52:12 97.KB 24 razy
45 04_09_2018_12_52_31_I3 Elewacje - inwentaryzacjapiaseczno.pdf (PDF, 82.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:52:31 82.KB 23 razy
46 A00 Plan sytuacyjnypiaseczno.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:53:00 1.8MB 23 razy
47 STWiORpiaseczno.pdf (PDF, 685KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:53:24 685KB 23 razy
48 przedszkole Banie przedmiar2.pdf (PDF, 832KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:54:02 832KB 26 razy
49 A01 Projekt-przedszkole Rzut parteru.pdf (PDF, 235KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:54:23 235KB 22 razy
50 A02 Projekt-przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 173KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:54:41 173KB 19 razy
51 A03 Projekt-przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:55:00 32.KB 22 razy
52 A04 Projekt-przedszkole przekroje.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:55:19 147KB 21 razy
53 A05 Projekt-przedszkole elewacje.pdf (PDF, 64.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:55:37 64.KB 24 razy
54 I01 Inwentarzyacja -przedszkole rzut piwnicy.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:55:55 38.KB 24 razy
55 I02 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut parteru.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:56:13 81.KB 20 razy
56 I03 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:56:31 57.KB 26 razy
57 I04 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:56:48 31.KB 26 razy
58 I05 Inwentaryzacja - przedszkoleprzekroje.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:57:07 42.KB 23 razy
59 I06 Inwentaryzacja -przedszkole elewacje.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:57:27 38.KB 24 razy
60 M01 Mapa -przedszkole plan sytuacyjny.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:57:53 1.1MB 21 razy
61 OPIS_PB_BANIE przedszkole.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:58:16 1.1MB 24 razy
62 04_09_2018_12_58_52_A01 Projekt-przedszkole Rzut parteru.pdf (PDF, 235KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:58:52 235KB 20 razy
63 04_09_2018_12_59_12_A02 Projekt-przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 173KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:59:12 173KB 19 razy
64 04_09_2018_12_59_32_I01 Inwentarzyacja -przedszkole rzut piwnicy.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 12:59:32 38.KB 24 razy
65 I02 Inwentaryzacja - przedszkoleRzut parteru.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:00:30 81.KB 20 razy
66 04_09_2018_13_01_21_I03 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut piętra.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:01:21 57.KB 22 razy
67 04_09_2018_13_01_39_I04 Inwentaryzacja -przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:01:39 31.KB 23 razy
68 I05 Inwentaryzacja -przedszkole przekroje.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:02:00 42.KB 20 razy
69 04_09_2018_13_02_22_I06 Inwentaryzacja -przedszkole elewacje.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:02:22 38.KB 22 razy
70 A04 Projekt- przedszkoleprzekroje.pdf (PDF, 147KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:02:55 147KB 20 razy
71 D1 Detal nr 1przedszkole.pdf (PDF, 443KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:03:17 443KB 25 razy
72 D2 Detal nr 2przedszkole.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:03:38 76.KB 21 razy
73 D3 Detal nr 3przedszkole.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:03:59 43.KB 22 razy
74 D4 Detal nr 4przedszkole.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:04:20 61.KB 22 razy
75 D5 Detal nr 5przedszkole.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:04:41 54.KB 23 razy
76 D6 Detal nr 6przedszkole.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:05:03 38.KB 22 razy
77 D7 Detal nr 7przedszkole.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:05:23 45.KB 24 razy
78 04_09_2018_13_06_01_M01 Mapa -przedszkole plan sytuacyjny.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:06:01 1.1MB 23 razy
79 A05 Projekt- przedszkoleelewacje.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:06:25 63.KB 21 razy
80 04_09_2018_13_06_46_A03 Projekt-przedszkole Rzut dachu.pdf (PDF, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:06:46 32.KB 23 razy
81 OPIS_PW_BANIEprzedszkole.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:07:11 1.0MB 23 razy
82 świetlica swobnica przedmiar.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:07:40 164KB 25 razy
83 I01 Inwentaryzacja -swobnica Rzut parteru.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:08:02 52.KB 21 razy
84 I02 Inwentaryzacja - swobnicaRzut dachu.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:09:50 38.KB 22 razy
85 I03 Inwentaryzacja -swobnica elewacje.pdf (PDF, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:10:09 32.KB 19 razy
86 M01 Mapa - swobnicaplan sytuacyjny.pdf (PDF, 803KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:10:33 803KB 21 razy
87 A01 Projekt - Rzut parteruswobnica.pdf (PDF, 209KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:10:54 209KB 23 razy
88 A02 Projekt - Rzut dachu swobnica.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:11:13 39.KB 26 razy
89 A03 Projekt- elewacje swobnica.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:11:32 45.KB 21 razy
90 OPIS_PB_swobnica.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:11:56 1.0MB 24 razy
91 D1 Detal nr 1swobnica.pdf (PDF, 437KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:12:30 437KB 23 razy
92 D2 Detal nr 2swobnica.pdf (PDF, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:12:51 77.KB 23 razy
93 D3 Detal nr 3swobnica.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:13:11 43.KB 19 razy
94 I01 Inwentaryzacja - swobnicaRzut parteru.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:13:33 52.KB 23 razy
95 04_09_2018_13_13_55_I02 Inwentaryzacja - swobnicaRzut dachu.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:13:55 38.KB 21 razy
96 M01 Mapa - plan sytuacyjnyswobnica.pdf (PDF, 803KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:14:19 803KB 23 razy
97 D4 Detal nr 4swobnica.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:14:40 61.KB 21 razy
98 D5 Detal nr 5swobnica.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:15:01 54.KB 21 razy
99 D6 Detal nr 6swobnica.pdf (PDF, 40.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:15:21 40.KB 21 razy
100 D7 Detal nr 7swobnica.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:15:41 52.KB 20 razy
101 I03 Inwentaryzacja - swobnicaelewacje.pdf (PDF, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:16:02 32.KB 23 razy
102 A01 Projekt - swobnicaRzut parteru.pdf (PDF, 209KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:16:24 209KB 23 razy
103 A02 Projekt -swobnica Rzut dachu.pdf (PDF, 38.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:16:46 38.KB 23 razy
104 A03 Projekt-swobnica elewacje.pdf (PDF, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:17:07 45.KB 21 razy
105 OPIS_Pw_swobnica.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:17:33 1.0MB 24 razy
106 STWiORswobnica.docx (DOCX, 148KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:18:00 148KB 20 razy
107 urząd miejski banie przedmiar2.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:18:36 1.1MB 25 razy
108 I01 Inwentaryzacja - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:19:04 96.KB 20 razy
109 I02 Inwentaryzacja - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:19:24 106KB 21 razy
110 I03 Inwentaryzacja - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:19:48 146KB 20 razy
111 A01 Projekt - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:20:10 140KB 20 razy
112 A02 Projekt - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:20:32 151KB 24 razy
113 A03 Projekt - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:20:55 109KB 22 razy
114 A04 Projekt - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:21:19 72.KB 22 razy
115 I04 Inwentaryzacja - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 69KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:21:45 69KB 23 razy
116 I05 Inwentaryzacja - Elewacja urzad.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:22:21 1.9MB 22 razy
117 I06 Inwentaryzacja - Elewacja urzad.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:23:02 1.9MB 21 razy
118 A00 Plan sytuacyjny urzad.pdf (PDF, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:24:00 5.5MB 24 razy
119 A05 Projekt - Elewacje urzad.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:24:42 2.0MB 21 razy
120 A06 Projekt - Elewacje urzad.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:25:21 2.0MB 21 razy
121 OPIS_PB_Urząd Gminy BANIE.pdf (PDF, 2.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:25:59 2.4MB 22 razy
122 UG BANIE_D01.pdf (PDF, 454KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:26:31 454KB 21 razy
123 UG BANIE_D02.pdf (PDF, 425KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:26:56 425KB 19 razy
124 UG BANIE_D03.pdf (PDF, 429KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:27:22 429KB 20 razy
125 UG BANIE_D04.pdf (PDF, 510KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:27:51 510KB 17 razy
126 UG BANIE_D05.pdf (PDF, 389KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:28:19 389KB 19 razy
127 UG BANIE_D06.pdf (PDF, 471KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:28:43 471KB 20 razy
128 UG BANIE_D07.pdf (PDF, 464KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:29:10 464KB 19 razy
129 UG BANIE_D08.pdf (PDF, 544KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:29:36 544KB 15 razy
130 04_09_2018_13_29_59_A01 Projekt - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 140KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:29:59 140KB 21 razy
131 04_09_2018_13_30_26_A02 Projekt - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 151KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:30:26 151KB 21 razy
132 04_09_2018_13_30_50_A03 Projekt - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:30:50 109KB 20 razy
133 04_09_2018_13_31_54_A04 Projekt - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:31:54 72.KB 17 razy
134 04_09_2018_13_32_17_I01 Inwentaryzacja - Rzut piwnic urzad.pdf (PDF, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:32:17 96.KB 18 razy
135 04_09_2018_13_32_43_I02 Inwentaryzacja - Rzut parteru urzad.pdf (PDF, 106KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:32:43 106KB 18 razy
136 04_09_2018_13_33_06_I03 Inwentaryzacja - Rzut piętra urzad.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:33:06 146KB 19 razy
137 04_09_2018_13_33_32_I04 Inwentaryzacja - Rzut dachu urzad.pdf (PDF, 68.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:33:32 68.KB 19 razy
138 I05 Inwentaryzacja - elewacja PW urzad.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:34:09 1.9MB 19 razy
139 I06 Inwentaryzacja - elewacja PW urzad.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:34:48 1.9MB 18 razy
140 A00 Plan sytuacyjny PWurzad.pdf (PDF, 5.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:35:55 5.5MB 18 razy
141 A05 Projekt - kolorystyka elewacji urzad.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:36:32 2.0MB 19 razy
142 A06 Projekt - kolorystyka elewacji urzad.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:37:08 2.0MB 17 razy
143 A07 Zestawienie stolarki urzad.pdf (PDF, 501KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:37:35 501KB 18 razy
144 OPIS_PW_Urząd Gminy BANIE.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:38:13 1.8MB 20 razy
145 STWiOR urzad.pdf (PDF, 933KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:38:45 933KB 21 razy
146 Baniewice__EL_PV_PR.pdf (PDF, 232KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:39:20 232KB 21 razy
147 E1PB baniewice.pdf (PDF, 566KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:39:54 566KB 23 razy
148 E2PBbaniewice.pdf (PDF, 451KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:40:21 451KB 18 razy
149 E3PBbaniewice.pdf (PDF, 524KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:40:51 524KB 18 razy
150 PB BANIEWICE FOTO_PV.pdf (PDF, 486KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:41:17 486KB 20 razy
151 E3PWbaniewice.pdf (PDF, 520KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:41:48 520KB 21 razy
152 PW BANIEWICE FOTO_PV.pdf (PDF, 485KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:42:13 485KB 19 razy
153 E1PWbaniewice.pdf (PDF, 566KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:42:41 566KB 19 razy
154 E2PWbaniewice.pdf (PDF, 451KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:43:13 451KB 20 razy
155 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Baniewice_PB__PV.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:43:49 1.0MB 24 razy
156 Piaseczno__EL_PV_PR.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:44:22 226KB 21 razy
157 E1PB piaseczno.pdf (PDF, 568KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:44:54 568KB 18 razy
158 E2PB piaseczno.pdf (PDF, 441KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:45:18 441KB 17 razy
159 E3PBpiaseczno.pdf (PDF, 526KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:45:50 526KB 19 razy
160 PB Piaseczno__PV.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:46:21 1.1MB 19 razy
161 PW Piaseczno__PV.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:47:02 1.1MB 18 razy
162 E2PWpiaseczno.pdf (PDF, 441KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:47:29 441KB 15 razy
163 E3PWpiaseczno.pdf (PDF, 521KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:47:57 521KB 15 razy
164 E1PWpiaseczno.pdf (PDF, 526KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:48:27 526KB 13 razy
165 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Piaseczno_PB__PV.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:49:05 1.0MB 16 razy
166 Banie__EL_PV_PR przedszkole.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:49:44 226KB 17 razy
167 E1PBprzedszkole.pdf (PDF, 471KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:50:16 471KB 15 razy
168 E2PBprzedszkole.pdf (PDF, 520KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:50:53 520KB 15 razy
169 PB BANIE FOTO_PVprzedszkole.pdf (PDF, 487KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:51:29 487KB 18 razy
170 PW BANIE FOTO_PVprzedszkole.pdf (PDF, 487KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:52:11 487KB 15 razy
171 E1PWprzedszkole.pdf (PDF, 470KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:52:43 470KB 12 razy
172 E2PWprzedszkole.pdf (PDF, 520KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:53:16 520KB 14 razy
173 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Banie_PB__PV.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:53:56 1.0MB 16 razy
174 Swobnica__EL_PV_PR.pdf (PDF, 225KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:54:36 225KB 14 razy
175 E1PB swobnica.pdf (PDF, 436KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:55:09 436KB 17 razy
176 E2PB swobnica.pdf (PDF, 521KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:55:41 521KB 24 razy
177 PB swobnica_PV.pdf (PDF, 487KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:56:09 487KB 16 razy
178 E1PW swobnica.pdf (PDF, 436KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:56:39 436KB 21 razy
179 E2PW swobnica.pdf (PDF, 525KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:57:06 525KB 17 razy
180 PW swobnica_PV.pdf (PDF, 487KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:57:39 487KB 14 razy
181 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Swobodnica_PB__PV.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:58:38 1.0MB 18 razy
182 Urząd Gminy Banie_EL_PV_PR.pdf (PDF, 226KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:59:12 226KB 18 razy
183 E2PB urzad.pdf (PDF, 464KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 13:59:39 464KB 17 razy
184 PB BANIE UG FOTO_PV.pdf (PDF, 485KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:09:55 485KB 16 razy
185 E1PB urzad.pdf (PDF, 380KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:10:23 380KB 15 razy
186 E1PWurzad.pdf (PDF, 379KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:10:55 379KB 14 razy
187 E2PWurzad.pdf (PDF, 458KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:11:23 458KB 17 razy
188 PW BANIE UG FOTO_PV .pdf (PDF, 485KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:11:52 485KB 16 razy
189 Specyfikacja Techniczna Budowlana_Banie_UG_PB__PV.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:12:30 1.0MB 17 razy
190 2_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20baniewice.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:13:10 1.0MB 21 razy
191 2_STR TYT_BANIEWICE_.pdf (PDF, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:13:37 137KB 13 razy
192 04_09_2018_14_14_12_2_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20baniewice.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:14:12 1.0MB 15 razy
193 3_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20piaseczno.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:15:04 1.2MB 15 razy
194 3_STR TYT_PIASECZNO.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:15:30 127KB 12 razy
195 04_09_2018_14_16_04_3_OPIS TECHNICZNY_2018-06-20piaseczno.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:16:04 1.2MB 16 razy
196 3_STR TYT_PIASECZNO - PW.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:16:31 127KB 13 razy
197 1_STR TYT_BANIEprzedszkole.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:17:05 126KB 15 razy
198 1_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21przedszkole.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:17:37 1.0MB 15 razy
199 1_STR TYT_BANIE - PWprzedszkole.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:18:18 126KB 14 razy
200 04_09_2018_14_18_53_1_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21przedszkole.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:18:53 1.0MB 20 razy
201 4_STR TYT_SWOBNICA.pdf (PDF, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:19:27 137KB 13 razy
202 4_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21swobnica.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:20:08 1.2MB 15 razy
203 4_STR TYT_SWOBNICA - PW.pdf (PDF, 137KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:20:43 137KB 12 razy
204 04_09_2018_14_21_20_4_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21swobnica.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:21:20 1.2MB 14 razy
205 5_STR TYT_URZĄD GMINY.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:21:52 127KB 17 razy
206 5_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21 urzad.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:22:25 1.0MB 17 razy
207 5_STR TYT_URZĄD GMINY - PW.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:22:55 127KB 13 razy
208 5_OPIS TECHNICZNY_2018-06-21urzad.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:23:32 1.0MB 18 razy
209 Baniewice przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:24:17 310KB 19 razy
210 Baniewice PB S-01.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:24:47 176KB 18 razy
211 Baniewice PB S-02.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:25:19 358KB 15 razy
212 Baniewice PB S-03.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:25:50 197KB 14 razy
213 Baniewice PB S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:26:18 127KB 14 razy
214 Baniewice PB S-05.pdf (PDF, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:26:45 204KB 11 razy
215 Baniewice PB S-06.pdf (PDF, 142KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:27:15 142KB 14 razy
216 Baniewice PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 916KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:27:49 916KB 20 razy
217 Baniewice PW S-01.pdf (PDF, 176KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:28:24 176KB 14 razy
218 Baniewice PW S-02.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:28:55 358KB 16 razy
219 Baniewice PW S-03.pdf (PDF, 197KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:29:28 197KB 16 razy
220 Baniewice PW S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:30:10 127KB 19 razy
221 Baniewice PW S-05.pdf (PDF, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:30:43 204KB 19 razy
222 Baniewice PW S-06.pdf (PDF, 142KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:31:13 142KB 19 razy
223 Baniewice PW sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 940KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:31:48 940KB 20 razy
224 SIWZ Baniewice sanitarne.pdf (PDF, 734KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:32:27 734KB 16 razy
225 Piaseczno przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:33:05 309KB 21 razy
226 Piaseczno PB S-01.pdf (PDF, 910KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:33:52 910KB 13 razy
227 Piaseczno PB S-02.pdf (PDF, 391KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:34:26 391KB 15 razy
228 Piaseczno PB S-03.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:34:57 316KB 13 razy
229 Piaseczno PB S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:35:30 127KB 13 razy
230 Piaseczno PB S-05.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:36:01 207KB 14 razy
231 Piaseczno PB S-06.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:36:33 131KB 16 razy
232 Piaseczno PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 909KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:37:36 909KB 21 razy
233 Piaseczno PW S-01.pdf (PDF, 909KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:38:22 909KB 15 razy
234 Piaseczno PW S-02.pdf (PDF, 391KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:39:00 391KB 14 razy
235 Piaseczno PW S-03.pdf (PDF, 316KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:39:31 316KB 15 razy
236 Piaseczno PW S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:40:03 127KB 15 razy
237 Piaseczno PW S-05.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:40:36 207KB 13 razy
238 Piaseczno PW S-06.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:41:06 131KB 14 razy
239 Piaseczno PW sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 932KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:41:42 932KB 17 razy
240 SIWZ Piaseczno sanitarne.pdf (PDF, 720KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 14:42:20 720KB 17 razy
241 Banie Przedszkole przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:37:53 266KB 18 razy
242 Banie Przedszkole PB opis techniczny.pdf (PDF, 569KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:38:17 569KB 21 razy
243 Banie Przedszkole PB S-01.pdf (PDF, 324KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:38:35 324KB 14 razy
244 Banie Przedszkole PB S-02.pdf (PDF, 962KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:38:53 962KB 13 razy
245 Banie Przedszkole PB S-03.pdf (PDF, 591KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:39:11 591KB 16 razy
246 Banie Przedszkole PB S-04.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:39:29 311KB 15 razy
247 Banie Przedszkole PW opis techniczny.pdf (PDF, 599KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:39:51 599KB 19 razy
248 Banie Przedszkole PW S-01.pdf (PDF, 324KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:40:08 324KB 14 razy
249 Banie Przedszkole PW S-02.pdf (PDF, 962KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:40:27 962KB 16 razy
250 Banie Przedszkole PW S-03.pdf (PDF, 591KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:40:45 591KB 14 razy
251 Banie Przedszkole PW S-04.pdf (PDF, 311KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:41:04 311KB 14 razy
252 SIWZ Banie Przedszkole sanitarne.pdf (PDF, 635KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:41:25 635KB 22 razy
253 Swobnica przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 310KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:41:56 310KB 17 razy
254 SWOBNICA PB S-01.pdf (PDF, 344KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:42:18 344KB 13 razy
255 SWOBNICA PB S-02.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:42:35 296KB 14 razy
256 SWOBNICA PB S-03.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:42:55 146KB 16 razy
257 SWOBNICA PB S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:43:18 127KB 15 razy
258 SWOBNICA PB S-05.pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:43:37 206KB 14 razy
259 SWOBNICA PB S-06.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:43:56 132KB 13 razy
260 Swobnica PB sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 915KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:44:16 915KB 21 razy
261 SWOBNICA PW S-01.pdf (PDF, 344KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:44:41 344KB 14 razy
262 SWOBNICA PW S-02.pdf (PDF, 296KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:45:00 296KB 13 razy
263 SWOBNICA PW S-03.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:45:21 146KB 14 razy
264 SWOBNICA PW S-05.pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:45:45 206KB 15 razy
265 SWOBNICA PW S-04.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:46:08 127KB 16 razy
266 SWOBNICA PW S-06.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:46:26 132KB 16 razy
267 Swobnica PW sanitarne opis techniczny.pdf (PDF, 941KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:46:47 941KB 22 razy
268 SIWZ Swobnica sanitarne.pdf (PDF, 720KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:47:12 720KB 17 razy
269 Urzad Gminy Banie przedmiar sanitarne.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:47:39 266KB 19 razy
270 Banie Urząd Gminy PB opis techniczny.pdf (PDF, 784KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:48:01 784KB 19 razy
271 Urząd Gminy Banie_PB S-01.pdf (PDF, 459KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:48:19 459KB 19 razy
272 Urząd Gminy Banie_PB S-02.pdf (PDF, 483KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:48:37 483KB 18 razy
273 Urząd Gminy Banie_PB S-03.pdf (PDF, 477KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:48:57 477KB 16 razy
274 Banie Urząd Gminy PW opis techniczny.pdf (PDF, 955KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:49:31 955KB 24 razy
275 Urząd Gminy Banie_PW S-01.pdf (PDF, 459KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:49:52 459KB 17 razy
276 Urząd Gminy Banie_PW S-02.pdf (PDF, 483KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:50:13 483KB 15 razy
277 Urząd Gminy Banie_PW S-03.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:50:35 476KB 17 razy
278 Urząd Gminy Banie_PW S-04.pdf (PDF, 274KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:50:57 274KB 18 razy
279 SIWZ Banie Urząd Gminy sanitarne.pdf (PDF, 650KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-09-04 18:51:31 650KB 21 razy
Wynik postępowania
1 inf z otwarcia ofert mod.pdf (PDF, 220KB) 2018-09-24 09:19:28 220KB 49 razy
Udzielenie zamówienia
1 inf o uniewaznieniu postepowania.pdf (PDF, 296KB) 2018-09-24 09:19:28 296KB 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-09-2018 12:33:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-09-2018 09:19:28