Dostawa notebooków wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" nr UDA-POKL.09.1.02-32-089/09-00 z dnia 16.11.2009 r. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_BIP.doc (DOC, 35.KB) 2010-06-02 14:37:16 35.KB 368 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-06-02 14:37:16 126KB 75 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 oA_wiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_ZaA_._nr_4.doc (DOC, 29.KB) 2010-06-02 14:37:46 29.KB 351 razy
2 oA_wiadczenie_zgodnoA_A__sprzA_towa.doc (DOC, 28.KB) 2010-06-02 14:38:12 28.KB 365 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_1_do_umowy_gwarancja.doc (DOC, 54KB) 2010-06-02 14:39:15 54KB 406 razy
4 SPECYFIKACJA_TECHNICZNA.doc (DOC, 41KB) 2010-06-02 14:38:43 41KB 364 razy
5 formularz_cenowy.doc (DOC, 33.KB) 2010-06-02 14:37:16 33.KB 375 razy
6 oA_wiadczenie_o_speA_nianiu_warunkA_w_ZaA_._nr_3.doc (DOC, 26.KB) 2010-06-02 14:38:00 26.KB 378 razy
7 wykaz_dostaw.doc (DOC, 30KB) 2010-06-02 14:38:59 30KB 379 razy
8 formularz_ofertowy.doc (DOC, 40.KB) 2010-06-02 14:37:31 40.KB 365 razy
9 projekt_umowy_ZaA_A_cznik_nr_5.doc (DOC, 46KB) 2010-06-02 14:38:27 46KB 383 razy
Wynik postępowania
1 zaw.notebook.pdf (PDF, 458KB) 2010-06-14 14:14:00 458KB 474 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zam..pdf (PDF, 556KB) 2010-07-01 09:23:46 556KB 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-06-2010 14:37:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-06-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-07-2010 09:23:46