Sekretarz Gminy

 

 Sekretarz Gminy

 

 

 

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:  

 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu;  

 2. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie;  

 3. przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie;  

 4. przestrzeganie przez pracowników przepisów prawa, w szczególności kodeksu postępowania administracyjnego;  

 5. podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;  

 6. jakość i terminowość załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli;  

 7. nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;  

 8. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta;  

 9. przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt;  

 10. nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu;  

 11. koordynowanie i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;  

 12. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi;  

 13. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy;  

 14. potwierdzanie własnoręczności podpisów;  

 15. podpisywanie dowodów finansowo-księgowych (czeki, przelewy, rachunki, listy płac, zamówienia, umowy, zlecenia i delegacje służbowe);  

 16. prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia;  

 17. sporządzanie testamentów;  

 18. sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy wymienionymi w schemacie organizacyjnym.  

 19. przestrzeganie zasad ustalonych w Regulaminie;  

 20. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-03-2004 13:38:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-03-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-12-2018 08:43:44