Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Banie , ul. Skośna 6, 74-110 Banie, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4166381, faks 091 4166353.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.banie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

  • „Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1 „

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:


1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.A Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej km 0.070

2. ROBOTY ZIEMNE – KORYTO

 2 Koryta o głębokości 40cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i rozplantowaniem urobku na poboczach drogi droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.50

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.25

 do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.25

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.25

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.75

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.10

rowek pod ławę krawężnika    233,3*0,35 m2 81.66

razem m2      618.76

3. KRAWĘŻNIKI

 D-08.01.01 Wykonanie ławy betonowej z oporem z bet. C16/20 (B15) pod krawężniki. Objętość betonu 0,08m3/m

ława z oporem    (233,3+38,0)*0,08 m3 21.70

razem m3 21.70

 D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wtopione na podsypce cementowo -piaskowej

krawężniki drogowe wtopione 25x12cm    233,3 m 233.300

krawężniki najazdowe22x15cm    2*19,0 m 38.000

razem m 271.300

4. NAWIERZCHNIA DROGI

 D-04.02.01 Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm, zagęszczana

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

 do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 537.100

D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

 zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 537.100

 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 8cm na podsypce cement-piaskowej. KOSTKA SZARA NA JEZDNI

droga z rozjazdami    74,5*5,0+4*(6,0*6,0/2) m2 444.500

razem m2 444.500

 D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej o grub. 8cm na podsypce cement-piaskowej. KOSTKA CZERWONA NA ZJAZDACH

zjazd do posesji nr 20a    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

do posesji 24a    4,0*3,0+(1,5*1,5) m2 14.250

 do posesji 24    4,0*4,0+(1,5*1,5) m2 18.250

 do posesji 22    4,5*5,0+(1,5*1,5) m2 24.750

 do posesji 26    4,5*3,3+(1,5*1,5) m2 17.100

razem m2 92.600

5. ROBOTY ODWODNIENIOWE

D-03.02.01 Wykonanie studni chłonnych z kręgów o średnicy 150cm do głęb.3,0m szt 3.000

6. REGULACJA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ

D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 3,000

II.1) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

III.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe.

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT

III.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl
III.3.2) Termin składania  ofert: do 03.10.2016 r., godzina 15:00, miejsce: Gmina Banie, ul. Skośna 6, pok. nr 15.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 UMOWA Nr.docx (DOCX, 24.79Kb) 2016-09-22 14:31:04 311 razy
2 Załącznik Nr 1.docx (DOCX, 12.88Kb) 2016-09-22 14:31:04 319 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2016 14:31:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2016 14:31:04