Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec"

Banie, dnia 31 marca 2016 r.

IB.7011.6.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

            Wykonanie projektu budowlanego

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt     8.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:  „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec”          

            Dokumentacja projektowa ma zawierać elementy które zostały wyszczególnione  w załączniku nr  6,7,8.

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

 1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.                                                         

na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 19.04.2016 r. do godz. 15:00

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 7. Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych do dnia złożenia oferty, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – minimum 5 szt.  – załącznik nr 10 
 1. Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

            6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  90 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                           Cena najniższa

            Cena =???????? x 90 pkt.

                            Cena badana

            6.2 Minimalny termin wykonania zamówienia – 10 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

 

                            Termin najkrótszy

            Termin =???????? x 10 pkt.

                          Termin badany

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :

 1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 4
 5. Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
 6. Opis przedsięwzięcia – załacznik nr 6
 7. Kocepcja zagospodarowania – załacznik nr 7 (w formie opisowej)
 8. Koncepcja zagospodarowania – załącznik nr 8
 9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9
 10. Wykaz usług – załącznik nr 10

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie jezioro.pdf (PDF, 278.75Kb) 2016-04-27 10:54:39 500 razy
2 wyjaśnienia.pdf (PDF, 346.82Kb) 2016-04-18 14:33:48 577 razy
3 zaproszenie.doc (DOC, 49.00Kb) 2016-04-08 07:10:45 482 razy
4 zał. nr 8.pdf (PDF, 1.02Mb) 2016-03-31 14:09:03 588 razy
5 zał. nr 10.doc (DOC, 32.00Kb) 2016-03-31 14:08:26 558 razy
6 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8.doc (DOC, 445.50Kb) 2016-03-31 14:05:51 578 razy
7 Uchwała Nr XXVIII-288-09 zał. nr 8 (1) - zał. nr 8.pdf (PDF, 577.46Kb) 2016-03-31 14:05:51 561 razy
8 Załącznik Nr 9.doc (DOC, 30.50Kb) 2016-03-31 14:05:51 568 razy
9 PLANSZA_3 - zał nr 8.pdf (PDF, 16.92Mb) 2016-03-31 14:04:37 565 razy
10 PLANSZA_2 - zał. nr 8.pdf (PDF, 18.95Mb) 2016-03-31 14:02:33 536 razy
11 PLANSZA_1 - zał. nr 8.pdf (PDF, 25.80Mb) 2016-03-31 14:00:27 561 razy
12 Koncepcja Banie wokół Jeziora Dłużec - opis - załącznik nr 7.pdf (PDF, 508.92Kb) 2016-03-31 13:57:25 815 razy
13 PLANSZA_0_ZBIORCZA -zał. nr 8.pdf (PDF, 19.58Mb) 2016-03-31 13:57:25 592 razy
14 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28.00Kb) 2016-03-31 13:54:59 581 razy
15 zał. nr 2.doc (DOC, 24.00Kb) 2016-03-31 13:54:59 570 razy
16 zał. nr 3.doc (DOC, 28.50Kb) 2016-03-31 13:54:59 574 razy
17 zał. nr 4.doc (DOC, 30.00Kb) 2016-03-31 13:54:59 530 razy
18 zał. nr 5.doc (DOC, 43.50Kb) 2016-03-31 13:54:59 582 razy
19 Załącznik nr 6.docx (DOCX, 14.87Kb) 2016-03-31 13:54:59 568 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-03-2016 13:54:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-04-2016 10:54:39