Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1"

                                                                                 Banie, dnia 16 września 2016 r.
IB.7011.14.2016


ZAPYTANIE OFERTOWE


    Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót     budowlanych
Wykonanie projektu budowlanego
Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku     – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt     8.
1.    ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  
74-110 Banie
tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353
2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie:     „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1”      
Dokumentacja projektowa ma zawierać elementy które zostały wyszczególnione  w     załączniku nr 4.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
3.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.
4.MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w formie papierowej.
na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia 30.09.2016 r. do godz. 15:00

5.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 1
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
3.Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 3
4.Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę – załącznik nr 5
5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6
6.Wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych do dnia złożenia oferty, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – minimum 5 szt.  – załącznik nr 7


6    Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:


    6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  85 %
    Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:
                   Cena najniższa
    Cena =???????? x 85 pkt.
                    Cena badana
    6.2 Minimalny termin wykonania zamówienia – 15 %
    Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                     Termin najkrótszy
    Termin =???????? x 15 pkt.
          Termin badany

    
7.Dodatkowe informacje:
Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38
Załączniki :
1.Formularz ofertowy - załącznik nr 1
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2
3.Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym – załącznik nr 3
4.Wzór umowy-załącznik nr 5
5.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6
6.Wykaz usług.  – załącznik nr 7
7.Uchwała nr XI/104/03 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Banie – załącznik nr 8
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 1.12Mb) 2016-10-04 13:14:52 610 razy
2 wyjaśnienia budynek wielorodzinny 3.pdf (PDF, 451.74Kb) 2016-09-27 08:46:03 504 razy
3 wyjaśnienia budynek wielorodzinny.pdf (PDF, 950.75Kb) 2016-09-23 12:32:18 592 razy
4 wyjaśnienia budynek 2.pdf (PDF, 305.66Kb) 2016-09-23 12:32:18 524 razy
5 zał. nr 7.doc (DOC, 32.00Kb) 2016-09-19 14:42:39 528 razy
6 mapa do uchwały.pdf (PDF, 1.06Mb) 2016-09-19 14:42:39 509 razy
7 Uchwała - miejscowy plan zagospodarowania.pdf (PDF, 14.90Mb) 2016-09-19 14:42:39 529 razy
8 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 28.00Kb) 2016-09-19 14:40:50 515 razy
9 załacznik nr 2.doc (DOC, 39.00Kb) 2016-09-19 14:40:50 492 razy
10 zał. nr 3.doc (DOC, 30.00Kb) 2016-09-19 14:40:50 489 razy
11 Załącznik nr 4.docx (DOCX, 19.95Kb) 2016-09-19 14:40:50 621 razy
12 zał. nr 5.doc (DOC, 47.00Kb) 2016-09-19 14:40:50 513 razy
13 zał. nr 6.docx (DOCX, 12.40Kb) 2016-09-19 14:40:50 496 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-09-2016 14:40:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-10-2016 13:14:52