Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie

Banie, dnia 14 czerwca 2016 r.

IB.7011.8.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

            Zapytanie ofertowe  na przedłożenie kosztów wykonania dostawy/usługi/ robót budowlanych

            Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie

            Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004roku  – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm. ) tj. art. 4 pkt  8.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Banie
ul. Skośna 6  

74-110 Banie

tel. (91) 4166381, fax. (91) 4166353

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

            Przedmiot zamówienia obejmuje: „Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w     miejscowości Banie” zgodnie z załącznikiem nr 5 (przedmiar robót).

            W pozycji 9, 12, 13 przedmiaru robót należy przyjąć dostarczenie cegły klinkierowej      przez Zamawiającego.

            Pozycji 17, 18, 19 należy nie wyceniać.         

            SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów listownie/ email/.

 

 1. MIEJSCE, TERMIN, FORMA I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

            Oferta powinna być złożona na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego w  formie papierowej.

  na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie, pokój nr 15, do dnia  27 czerwca  2016 r. do godz. 15:00

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę wraz z kosztorysem ofertowym (kosztorys ofertowy musi być  szczegółowy i zawierać następujące elementy stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen  jednostkowych, tabele elementów scalonych) – załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
 5. wykaz robót (załącznik nr) - Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w tym postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest         krótszy – w tym okresie,  minimum trzech robót budowlanych – załącznik nr 6

 

 1. Kryteria wyboru:

Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

 

            6.1 Minimalna cena za przedmiot zamówienia –  100 %

            Kryterium procentowe zostanie zamienione na punkty według następującego wzoru:

                           Cena najniższa

            Cena =???????? x 100 pkt.

                            Cena badana

 1. Dodatkowe informacje:

Wszelkich informacji udziela: Katarzyna Kudła – tel. 91 4166 381 wew. 38

Załączniki :

 1. Wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3
 4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4
 5. Przedmiar robót – załącznik nr 5
 6. Wykaz robót – załącznik nr 6

 

                                                                                                          WÓJT GMINY

                                                                                                        Teresa Sadowska    

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rzut ogrodzenia.pdf (PDF, 682.06Kb) 2016-06-15 11:03:20 576 razy
2 FORMULARZ OFERTOWY - za.ł nr 1.doc (DOC, 27.50Kb) 2016-06-15 11:03:05 547 razy
3 zał. nr 2.doc (DOC, 24.00Kb) 2016-06-15 11:03:05 552 razy
4 zał. nr 3.doc (DOC, 28.50Kb) 2016-06-15 11:03:05 552 razy
5 Załącznik Nr 5.doc (DOC, 30.50Kb) 2016-06-15 11:03:05 538 razy
6 ZAŁĄCZNIK Nr 6.docx (DOCX, 12.42Kb) 2016-06-15 11:03:05 560 razy
7 Przedmiar robót.pdf (PDF, 746.69Kb) 2016-06-15 11:03:05 1169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-06-2016 11:03:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-06-2016 11:03:20