Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych


 

 

GK-341/1/2006

Banie, 2006-08-29

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych.Nr sprawy: GK-341/1/2006.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2PzpGmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7 00-15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

 

3)Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w siedzibie zamawiającego pokój nr 6.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są usługi;

wytworzenie i dostawa energii cieplnejw sezonie grzewczym 2006/2007

/okres grzewczy - 7 miesięcy /

lokalizacja kotłowni, powierzchnia budynków, parametry urządzeń grzejnych zawarta

w załączniku nr 1 do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień: 50721000-5

 

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające

( jeśli dotyczy )

Podstawowy przedmiot

Obsługa instalacji grzewczych

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

od 1.10.2006 r. do 30.04.2007 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa

zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 15

inne

 

do dnia 2006-09-15 do godz. 10 00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Gmina Banie

Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 9

 

dnia 2006-09-15 o godz. 10 30.

 

12) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-10-15

 

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 37.KB) 2006-08-30 10:51:32 37.KB 485 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_zawarciu_umowy1.doc (DOC, 28KB) 2006-11-09 14:19:33 28KB 478 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-08-2006 10:51:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-11-2006 14:19:33