Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie.


Banie, 2007-02-20

 

GK-341/1/2007

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie. Nr sprawy: GK-341/1/2007.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp WÓJT GMINY BANIE zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

WÓJT GMINY BANIE

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7 00 - 15 00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 euro

 

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.banie.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach pokój nr 6, opłata 20 zł.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Usługi komunalne

1. utrzymanie czystości w miejscowości Banie

2. odbieranie i wywóz odpadów komunalnych

3. administrowanie cmentarzami

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

90210000 -2

 

 

90123110-7

 

 

77313000-7

 

 

77310000-6

 

#61

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

1.05.2007 r. - 30.04.2010 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24, ust.1 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

#70

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul.Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 15

 

do dnia 2007-03-16 do godz. 10 00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.banie.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

Pokój nr 9

 

 

dnia 2007-03-16 o godz. 10:30.

 

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-04-15

 

 

 

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

____________________________________

Nazwa zamawiającego

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 36.KB) 2007-02-27 14:43:38 36.KB 463 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zal_do_siwz.zip (ZIP, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-02-27 11:59:24 51.KB 71 razy
2 specyfikacja.doc (DOC, 116KB)
Po terminie otwarcia ofert
2007-02-27 11:58:07 116KB 97 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienie_do_SIWZ.doc (DOC, 25.KB) 2007-03-12 14:19:20 25.KB 456 razy
Wynik postępowania
1 og_oszenie_o_zawarciu_umowy.doc (DOC, 22.KB) 2007-04-23 11:31:47 22.KB 476 razy
2 ogloszenie_o_wyborze_of.doc (DOC, 23.KB) 2007-03-26 09:09:44 23.KB 479 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-02-2007 11:58:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 23-04-2007 11:31:47