Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 177.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2023-01-10 07:40:13
dokument Zarządzenie Nr 176.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2023-01-04 12:01:50
dokument Zarządzenie Nr 175.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2023-01-04 12:00:47
dokument Zarządzenie Nr 174.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 2022-12-29 14:38:15
dokument Zarządzenie Nr 173.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2022-12-29 14:37:15
dokument Zarządzenie Nr 172.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola w Baniach. 2022-12-29 14:36:15
dokument Zarządzenie Nr 171.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Baniach. 2022-12-29 14:35:47
dokument Zarządzenie Nr 170.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Baniach 2022-12-29 14:35:21
dokument Zarządzenie Nr 169.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach 2022-12-29 14:34:44
dokument Zarządzenie Nr 168.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door przez Gminę Banie. 2022-12-29 14:34:20
dokument Zarządzenie Nr 167.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-12-28 09:01:19
dokument Zarządzenie Nr 166.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-28 08:57:54
dokument Zarządzenie Nr 165.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-27 11:54:07
dokument Zarządzenie Nr 164.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-12-13 16:13:45
dokument Zarządzenie Nr 163.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2022 r. 2022-12-13 16:11:58
dokument Zarządzenie Nr 162.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora dyrektora Przedszkola w Baniach 2022-12-13 16:04:01
dokument Zarządzenie Nr 161.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-13 16:02:40
dokument Zarządzenie Nr 160.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-13 16:01:58
dokument Zarządzenie Nr 159.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-07 12:03:56
dokument Zarządzenie Nr 158.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-12-07 12:02:45
dokument Zarządzenie Nr 157.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Banie w roku 2023 na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w ramach komunikacji regularnej" 2022-12-07 12:02:12
dokument Zarządzenie Nr 156.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2022-12-07 11:57:47
dokument Zarządzenie Nr 155.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2022-12-07 11:57:17
dokument Zarządzenie Nr 154.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy "Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci". 2022-12-07 11:55:25
dokument Zarządzenie Nr 153.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-12-07 09:09:49
dokument Zarządzenie Nr 152.2022 Wójta Gminy Banie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny 2022-12-07 09:08:11
dokument Zarządzenie Nr 151.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do przyznawania świadczeń, o których mowa w ustawie o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2022-12-07 09:05:32
dokument Zarządzenie Nr 150.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia do wydawania Zachodniopomorskiej Karty Seniora i Zachodniopomorskiej Karty Rodziny w związku z realizacją przez Województwo Zachodniopomorskie Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 pn. "Region dla rodziny" 2022-12-07 09:02:42
dokument Zarządzenie Nr 149.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-07 08:46:44
dokument Zarządzenie Nr 148.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań oraz wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego 2022-12-07 08:22:36
dokument Zarządzenie nr 147.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków osłonowych, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach 2022-12-07 08:04:08
dokument Zarządzenie Nr 146.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-12-07 08:02:12
dokument Zarządzenie Nr 145.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i przedłużania wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-12-07 07:54:44
dokument Zarządzenie Nr 144.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatkach mieszkaniowych 2022-12-07 07:50:35
dokument Zarządzenie nr 143.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2022-12-05 08:24:43
dokument Zarządzenie Nr 142.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania decyzji w tych sprawach 2022-12-05 08:20:48
dokument Zarządzenie nr 141.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w tych sprawach oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2022-12-05 08:18:09
dokument Zarządzenie nr 140.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych 2022-12-05 08:14:37
dokument Zarządzenie nr 139.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz wydawania decyzji administracyjnych 2022-12-05 08:12:45
dokument Zarządzenie nr 138.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2022-12-05 08:10:23
dokument Zarządzenie Nr 137.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2022-12-05 08:08:38
dokument Zarządzenie nr 136.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2022-12-05 08:06:14
dokument Zarządzenie Nr 135.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2022-12-05 08:04:20
dokument Zarządzenie Nr 134.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2022-11-25 14:45:12
dokument Zarządzenie Nr 133.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2022-11-25 14:43:27
dokument Zarządzenie Nr 132.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-11-25 14:43:09
dokument Zarządzenie Nr 131.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia cen nieruchomości 2022-11-21 08:04:20
dokument Zarządzenie Nr 130.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetu na 2023 r. wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem 2022-11-15 14:22:03
dokument Zarządzenie Nr 129.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. 2022-11-14 14:52:19
dokument Zarządzenie Nr 128.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2022-11-14 14:50:52
dokument Zarządzenie Nr 127.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-11-04 14:30:10
dokument Zarządzenie Nr 126.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-11-02 07:15:51
dokument Zarządzenie Nr 125.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 25 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Banie. 2022-10-26 11:55:05
dokument Zarządzenie Nr 124.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-25 15:06:41
dokument Zarządzenie Nr 123.2022 Wójta Gminy banie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-24 10:18:48
dokument Zarządzenie Nr 122.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-10-19 08:59:23
dokument Zarządzenie Nr 121.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-14 07:37:33
dokument Zarządzenie Nr 120.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-10-14 07:36:14
dokument Zarządzenie Nr 119.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. 2022-10-14 07:34:16
dokument Zarządzenie Nr 118.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 2022-10-10 07:29:59
dokument Zarządzenie Nr 117.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 3 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup zamiatarki komunalnej" 2022-10-06 14:37:28
dokument Zarządzenie Nr 116.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-06 14:35:16
dokument Zarządzenie Nr 115.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-06 14:35:01
dokument Zarządzenie Nr 114.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-10-04 07:59:43
dokument Zarządzenie Nr 113.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-09-30 16:39:02
dokument Zarządzenie Nr 110.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-09-28 13:35:51
dokument Zarządzenie Nr 109.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w miejscowości Babinek" 2022-09-27 12:55:46
dokument Zarządzenie Nr 108.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-09-26 07:45:45
dokument Zarządzenie Nr 107.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2022-09-26 07:44:34
dokument Zarządzenie Nr 106.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2022-09-22 08:58:53
dokument Zarządzenie Nr 105.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-09-20 08:06:05
dokument Zarządzenie Nr 104.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zaciągnięcie w 2022 roku długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu". 2022-09-13 08:16:18
dokument Zarządzenie Nr 103.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-09-13 08:12:31
dokument Zarządzenie Nr 102.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 5 września 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6 2022-09-13 08:08:33
dokument Zarządzenie Nr 101.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz zakup i wdrożenie gminnego portalu podatkowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z podziałem na trzy części" 2022-09-05 13:34:55
dokument Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy banie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na :"Przebudowa ulic w miejscowości Banie (ul. Pocztowa, ul. B. Chrobrego, ul. Sportowa, ul. Szkolna, ul. Ogrodowa, obręb Banie 1)" 2022-09-05 13:30:59
dokument Zarządzenie Nr 99.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-09-05 13:30:42
dokument Zarządzenie Nr 98.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat do naliczania przedpłat za dostawy ciepła stosowanych od 1 października 2022 r. 2022-09-05 13:29:51
dokument Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-08-23 12:36:47
dokument Zarządzenie Nr 96.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028 2022-08-23 12:35:41
dokument Zarządzenie Nr 95.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-08-17 07:42:13
dokument Zarządzenie Nr 94.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Stałej Komisji ds. wyceny środka trwałego na potrzeby ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy Banie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2022-08-12 13:57:05
dokument Zarządzenie Nr 93.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z uchwałą nr XXIX/243/2022 Rady Gminy Banie 2022-08-11 14:36:42
dokument Zarządzenie Nr 92.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowa drogi Baniewice - Baniewice Winnica" 2022-08-11 07:36:07
dokument Zarządzenie Nr 91.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Babinek. 2022-08-10 07:28:18
dokument Zarządzenie Nr 90.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wytworzenie i dostawa energii cieplnej do budynków komunalnych w sezonie grzewczym 2022/2023". 2022-08-09 14:20:38
dokument Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie unieważnienia Zarządzenia Nr 86.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2022 r. 2022-08-09 08:24:07
dokument Zarządzenie Nr 88.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-08-09 08:22:32
dokument Zarządzenie Nr 87.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2022-08-09 08:21:19
dokument Zarządzenie Nr 86.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-08-05 12:59:35
dokument Zarządzenie Nr 85.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-07-28 08:29:07
dokument Zarządzenie Nr 84.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Przedszkola w Baniach 2022-07-28 08:28:11
dokument Zarządzenie Nr 83.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2022-07-28 08:26:06
dokument Zarządzenie Nr 82.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2022-07-28 08:24:57
dokument Zarządzenie Nr 81.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wytworzenie i dostawa energii cieplnej do budynków komunalnych w sezonie grzewczym 2022/2023" 2022-07-28 08:23:43
dokument Zarządzenie Nr 80.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2022-07-21 08:17:50
dokument Zarządzenie Nr 79.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia cen wywoławczych nieruchomości 2022-07-21 08:16:53
dokument Zarządzenie Nr 78.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz zakup i wdrożenie gminnego portalu podatkowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z podziałem na trzy części". 2022-07-08 12:57:55
dokument Zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej Kunowo-Linie 9 dz. 218/2, 257/4, 76/3, 206, 59/1 obręb Kunowo" 2022-07-08 12:55:07
dokument Zarządzenie Nr 76.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-07-08 11:14:31
dokument Zarządzenie Nr 75.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-06-30 12:06:50
dokument Zarządzenie Nr 74.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2022-06-27 10:10:43
dokument Zarządzenie Nr 73.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 13 czerwca 2022 r. - aneks do zarządzenia nr 57.2015 Wójta Gminy Banie z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Banie 2022-06-15 12:42:14
dokument Zarządzenie Nr 72.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2022-06-14 14:20:10
dokument Zarządzenie Nr 71.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2022-06-14 14:18:42
dokument Zarządzenie Nr 70.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 81.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 23 lipca 2019 r. 2022-06-08 14:38:32
dokument Zarządzenie Nr 69.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-06-06 14:13:03
dokument Zarządzenie Nr 68.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Banie na 2022 r. 2022-05-30 09:41:15
dokument Zarządzenie Nr 67.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr 89 w Sosnowie, Etap II". 2022-05-23 11:03:12
dokument Zarządzenie Nr 66.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-05-19 12:56:42
dokument Zarządzenie Nr 65.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach z siedzibą przy ul. Skośna 6, 74-110 Banie 2022-05-19 12:54:31
dokument Zarządzenie Nr 64.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Banie oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, których status prawny określa ustawa o pracownikach samorządowych. 2022-05-19 12:54:10
dokument Zarządzenie Nr 63.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. 2022-05-16 12:26:07
dokument Zarządzenie Nr 62.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 2022-05-16 12:24:44
dokument Zarządzenie Nr 61.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-05-12 13:47:41
dokument Zarządzenie Nr 60.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury w Baniach. 2022-05-09 12:54:53
dokument Zarządzenie Nr 59.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-05-09 11:35:50
dokument Zarządzenie Nr 57.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-05-06 12:34:57
dokument Zarządzenie Nr 58.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach. 2022-05-02 08:04:46
dokument Zarządzenie Nr 56.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Wytworzenie i dostawę energii cieplnej do budynków komunalnych w sezonie grzewczym 2022/2023" 2022-04-29 11:02:51
dokument Zarządzenie Nr 55.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 2022-04-26 08:10:23
dokument Zarządzenie Nr 54.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2022-04-22 14:18:13
dokument Zarządzenie Nr 53.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników zatrudnionych w Urzędzie gminy Banie 2022-04-12 12:55:53
dokument Zarządzenie Nr 52.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 2022-04-12 12:07:52
dokument Zarządzenie Nr 51.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Stałej Komisji likwidacyjnej składników majątkowych w Gminie Banie 2022-04-12 12:06:06
dokument Zarządzenie Nr 50.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej 2022-04-11 12:11:23
dokument Zarządzenie Nr 49.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-04-06 10:07:14
dokument Zarządzenie Nr 48.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych. 2022-03-30 09:09:00
dokument Zarządzenie Nr 47.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2022-2028. 2022-03-30 08:54:20
dokument Zarządzenie Nr 46.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania i przedłużania wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. 2022-03-30 08:52:35
dokument Zarządzenie Nr 45.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości miesięcznej stawki opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych w Baniach przy ul. Myśliborskiej 2, ul. Grunwaldzkiej 5, 6, 12, ul. Sosnowej 9 i 10, ul. Bolesława Chrobrego 27, Swobnicy 1 oraz określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych w Baniach przy ul. Myśliborskiej 2, ul. Grunwaldzkiej 5, 6, 12, ul. Sosnowej 9 i 10, ul. Bolesława Chrobrego 27, Swobnicy 1. 2022-03-30 08:52:13
dokument Zarządzenie Nr 44.2022Wójta Gminy Banie z dnia 23 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych. 2022-03-30 08:51:54
dokument Zarządzenie Nr 43.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 2022-03-30 08:50:04
dokument Zarządzenie Nr 42.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 2022-03-30 07:56:02
dokument Zarządzenie Nr 41.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 2022-03-30 07:55:06
dokument Zarządzenie Nr 40.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 2022-03-30 07:54:08
dokument Zarządzenie Nr 39.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 2022-03-30 07:53:14
dokument Zarządzenie Nr 38.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 2022-03-30 07:50:04
dokument Zarządzenie Nr 37.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 21 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r. 2022-03-25 08:41:44
dokument Zarządzenie Nr 36.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminy na 2022 r. 2022-03-25 08:40:47
dokument Zarządzenie Nr 35.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odpłatnej służebności przejścia i przejazdu 2022-03-08 14:17:49
dokument Zarządzenie Nr 34.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-03-08 07:45:53
dokument Zarządzenie Nr 33.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód Toyota Proace ZGR 7T47 będący w dyspozycji Gminy Banie 2022-03-03 09:55:26
dokument Zarządzenie Nr 32.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 1 marca 2022 r. zmieniające załącznik do Zarządzenia w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia osobom będącym w trudniej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Banie 2022-03-02 12:44:19
dokument Zarządzenie Nr 31.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-03-02 12:40:58
dokument Zarządzenie Nr 30.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022 2022-03-02 12:40:26
dokument Zarządzenie Nr 29.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku huraganowych wiatrów na terenie Gminy Banie 2022-03-02 12:39:58
dokument Zarządzenie Nr 28.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach 2022-03-02 12:39:29
dokument Zarządzenie Nr 27.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baniach 2022-02-18 13:24:23
dokument Zarządzenie Nr 26.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych 2022-02-18 13:23:11
dokument Zarządzenie Nr 25.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie z 2022 r. 2022-02-18 09:33:44
dokument Zarządzenie Nr 24.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Banie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych". 2022-02-18 09:28:34
dokument Zarządzenie Nr 23.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku huraganowego wiatru jaki przeszedł przez teren Gminy Banie 2022-02-18 09:26:36
dokument Zarządzenie Nr 22.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Sosnowo 2022-02-15 10:02:13
dokument Zarządzenie Nr 21.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. 2022-02-15 10:01:08
dokument Zarządzenie Nr 20.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zarządzenia przedtreminowych wyborów Sołtysa Sołectwa Dłusko Gryfińskie 2022-02-07 09:18:24
dokument Zarządzenie Nr 19.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na " Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy Banie". 2022-02-07 09:17:04
dokument Zarządzenie Nr 18.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie". 2022-02-07 09:13:42
dokument Zarządzenia Nr 17.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert 2022-02-03 11:24:04
dokument Zarządzenie Nr 16.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłat do rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2021. 2022-02-03 11:22:50
dokument Zarządzenie Nr 15.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat do naliczania przedpłat za dostawy ciepła stosowanych od 1 stycznia 2022 r. 2022-02-03 11:21:34
dokument Zarządzenie Nr 14.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie wysokości miesięcznej stawki opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych w Baniach przy ul. Myśliborskiej 2, ul. Grunwaldzkiej 5, 6, 12, ul. Sosnowej 9 i 10, ul. Bol. Chrobrego 27, Swobnicy 1 oraz określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych w Baniach przy ul. Myśliborskiej 2, ul. Grunwaldzkiej 5, 6, 12, ul. Sosnowej 9 i 10, ul. Bol. Chrobrego 27, Swobnicy 1. 2022-02-03 11:20:05
dokument Zarządzenie Nr 13.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-02-03 11:15:25
dokument Zarządzenie Nr 12.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 r. oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2022 r. 2022-02-03 11:15:08
dokument Zarządzenie Nr 11.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie gminy Banie z siedzibą przy ul. Skośnej 6. 2022-02-03 11:14:52
dokument Zarządzenie Nr 10.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2022-01-31 14:04:58
dokument Zarządzenie Nr 9.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. 2022-01-31 14:02:44
dokument Zarządzenie Nr 8.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gminy Banie". 2022-01-28 07:42:18
dokument Zarządzenie Nr 7.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 119, 118, 82 w obrębie geodezyjnym Banie 1 (ul. Lipowa, Osadnicza, Brzozowa)". 2022-01-21 14:57:14
dokument Zarządzenie Nr 6.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Banie dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2022 2022-01-21 07:56:59
dokument Zarządzenie Nr 5.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 2022-01-19 09:20:31
dokument Zarządzenie Nr 4.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2022-01-18 13:47:42
dokument Zarządzenie Nr 3.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2022 r. 2022-01-05 10:16:31
dokument Zarządzenie Nr 2.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Banie na 2022 r. 2022-01-05 10:12:18
dokument Zarządzenie Nr 1.2022 Wójta Gminy Banie z dnia 3 stycznia 2022 r. 2022-01-05 10:07:47