Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE

 

 

 

Stanowisko pracy

 

Nazwa rejestru lub ewidencji

 

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw organizacyjnych

 

pokój nr 8

 •  

  Rejestr uchwał Rady Gminy

 •  

  Rejestr wniosków radnych zgłoszonych na sesji Rady Gminy

 •  

  Rejestr Zarządzeń Wójta

 •  

  Rejestr klubów radnych

 •  

  Ewidencja sołectw

 

Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości budżetowej pokój nr 10

 •  

  Ewidencja środków trwałych

 

 

 

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 

pokój nr 19

 •  

  Ewidencja podatników

 •  

  Ewidencja zaświadczeń o opłacaniu składek FUSR

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

 •  

  Ewidencja zaświadczeń dotyczących spłaty ciężaru PFZ

 •  

  Rejestr wymiarowy łącznego zobowiązania pieniężnego

 •  

  Rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości

 •  

  Rejestr decyzji przypisowych, odpisowych, umorzeń i odroczenia terminu płatności

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do pobrania bonów paliwowych

 

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

 

pokój nr 19

 •  

  Ewidencja podatników i inkasentów

 •  

  Ewidencja tytułów wykonawczych

 •  

  Ewidencja druków ścisłego zarachowania

 •  

  Rejestr zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

 

Urząd Stanu Cywilnego, spraw społecznych i gospodarczych

 

pokój nr 18

 •  

  Rejestr zgłoszeń zawarcia małżeństwa

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

 •  

  Rejestr wydanych odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności

 •  

  Ewidencja stempli, pieczęci, książek

 

Stanowisko ds. kadrowych, szkolenia, oświaty i kultury

 

pokój nr 11

 •  

  Ewidencja pracowników podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 •  

  Ewidencja szkolonych

 •  

  Ewidencja delegacji służbowych

 •  

  Rejestr instytucji kultury

 •  

  Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

 

pokój nr 5

 •  

  Ewidencja nieruchomości gminnych

 •  

  Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości

 •  

  Ewidencja gruntów gminnych przekazanych w użytkowanie wieczyste

 •  

  Ewidencja dzierżawców gruntów gminnych

 •  

  Ewidencja sprzedaży nieruchomości

 •  

  Ewidencja sprzedaży lokali

 

Stanowisko ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych

 

pokój nr 5

 •  

  Ewidencja kół łowieckich i strażników łowieckich

 •  

  Ewidencja działalności gospodarczej

 •  

  Ewidencja przedsiębiorców

 •  

  Ewidencja wykreśleń podmiotów gospodarczych

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o wycince drze

 •  

  Rejestr wydanych zezwoleń na utrzymywanie psów rasy uznanej za agresywną

 

Stanowisko ds. geodezji i promocji

 

pokój nr 13

 •  

  Ewidencja gruntów

 •  

  Ewidencja budynków

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o podziale nieruchomości.

 

Stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 

pokój nr 6

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 •  

  Rejestr planów miejscowych

 •  

  Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 •  

  Ewidencja zabytków

 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i BHP

 

pokój nr 6

 •  

  Ewidencja kart drogowych

 •  

  Rejestr wypadków przy pracy

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń o odbyciu szkolenia wstępnego z zakresu BHP

 •  

  Ewidencja zużycia energii elektrycznej

 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż

 

pokój nr 13

 •  

  Rejestr ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej

 •  

  Rejestr teczek dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych

 •  

  Rejestr oświadczeń oraz zaświadczeń

 

Stanowisko ds. obywatelskich pokój nr 20

 •  

  Ewidencja ludności

 •  

  Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych

 •  

  Rejestr przedpoborowych

 

Stanowisko ds. mieszkaniowych i drogownictwa

 

pokój nr 20

 •  

  Ewidencja zasobów mieszkaniowych

 •  

  Ewidencja dróg gminnych

 

Stanowisko ds. organizacyjno-kancelaryjnych

 

pokój nr 15

 •  

  Rejestr zamówień i zleceń

 •  

  Rejestr skarg i wniosków

 •  

  Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

 •  

  Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Gminy

 •  

  Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach służbowych

 •  

  Ewidencja wyjść służbowych w godzinach służbowych

 •  

  Ewidencja wydanych zaświadczeń

 

 

 

Wykaz przechowywanych akt osobowych w Archiwum Urzędu Gminy Banie:

 •  

  Zakład Remontowo Budowlany przy Urzędzie Gminy w Baniach

 •  

  Urząd Gminy Banie

 •  

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baniach

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-01-2004 13:03:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-06-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-04-2016 13:38:48