Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawa miejscowego 2018 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1. Uchwała Nr XXVI/243/2018 Rady Gminy Banie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy rondu w miejscowości Banie usytuowanemu na drodze publicznej - drodze wojewódzkiej nr 121

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 23 lutego 2018 r.

poz. 891

2. Uchwała Nr XXVII/245/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 marca 2018 r.

poz. 1271

3.

Uchwała Nr XXVII/246/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1764

4. Uchwała Nr XXVII/247/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1765

5. Uchwała Nr XXVII/248/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2018 r."

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1766

6. Uchwała Nr XXVII/249/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zaad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych zasad częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1767

7. Uchwała Nr XXVII/250/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 kwietnia 2018 r.

poz. 1768

8. Uchwała Nr XXVIII/256/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Banie na lata 2017-2032"

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2394

9.

Uchwała Nr XXVIII/257/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2395

10. Uchwała Nr XXVIII/260/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2396

11. Uchwała Nr XXVIII/261/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2397

12. Uchwała Nr XXVIII/262/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Banie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 maja 2018 r.

poz. 2398

13. Uchwała Nr XXIX/263/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 14 maja 2018 r.

poz. 2370

14. Uchwała Nr XXIX/265/2018 Rady Gminy Banie z dnia 8 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Banie na rok 2018

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2018 r.

poz. 2725

15. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Banie za 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 11 czerwca 2018 r.

poz. 2743

16. Uchwała Nr XXX/269/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3044

17. Uchwała Nr XXX/270/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3045

18. Uchwała Nr XXX/272/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 28 czerwca 2018 r.

poz. 3046

19.

Uchwała Nr XXX/273/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3368

20. Uchwała Nr XXX/275/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3369

21. Uchwała Nr XXX/276/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3370

22. Uchwała Nr XXX/277/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3371

23. Uchwała Nr XXX/281/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3372

24. Uchwała Nr XXX/282/2018 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2018 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 lipca 2018 r.

poz. 3373

25. Uchwała Nr XXXI/285/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 2 lipca 2018 r.

poz. 3114

26. Uchwała Nr XXXI/286/2018 Rady Gminy Banie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 2 lipca 2018 r.

poz. 3115

27. Uchwała Nr XXXII/288/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 5 września 2018 r.

poz. 4028

28. Uchwała Nr XXXII/289/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 5 września 2018 r.

poz. 4029

29.

Uchwała Nr XXXII/291/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia  20 września 2018 r.

poz. 4232

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia  20 września 2018 r.

poz. 4231

30.

Uchwała Nr XXXII/292/2018 Rady Gminy Banie z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Banie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 19 września  2018 r.

poz. 4207

31. Uchwała Nr XXXIII/295/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 18 października  2018 r.

poz. 4694

32. Uchwała Nr XXXIII/302/2018 Rady Gminy Banie z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 9 listopada  2018 r.

poz. 5178

33. Uchwała Nr XXXIV/303/2018 Rady Gminy Banie z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

z dnia 16 listopada  2018 r.

poz. 5351

34. Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r.

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 grudnia 2018 r.

poz. 5802

35. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r.

poz. 6035

36. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.

poz. 469

37. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 stycznia 2019 r.

poz. 612

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-01-2018 12:57:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Myszka 23-01-2019 10:29:32