Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku

GN.6840. 36. 2013                                                                                                                   Banie, 14 lipiec 2017 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041867/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 101/7 o powierzchni 0,4442 ha obręb Babinek, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 843,70 m2. Budynek był wykorzystywany na cele oświatowe. Od kilku lat jest nieużytkowany. Stan techniczny pogorszony, do remontu.

Nieruchomość położona jest przy południowym krańcu miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, gruntów rolnych oraz ujęcia wody. Uzbrojenie: sieć wodociągowa i energetyczna, kanalizacja lokalna. Kształt działki regularny, teren ogrodzony i oświetlony. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową, w końcowym odcinku gruntową.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy nr GK.6730.25.2015 dla inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie dachu oraz zmiany sposobu użytkowania na dom pomocy społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą.

W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako Bi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

Cena wywoławcza 118 000 zł

Wadium 10 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2017 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wnieść do dnia 16.08.2017 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 04 9377 0000 0101 5600 2001 0007 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie:

  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr
5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy Banie

Teresa Sadowska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-07-2017 13:46:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-07-2017 13:46:24