Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD  GMINY BANIE
tel. 91-416-64-46,  fax 91-416-63-53

OB

17.09.2015r.

 

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306).

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

 1. Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby – również dla osoby małoletniej):
  • zgłoszenie w formie pisemnej,
  • zgłoszenie w formie elektronicznej.
 2. Do wglądu:
  • paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.
 3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY: 

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
 3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowania na pobyt czasowy w kwocie 17,00 zł na wniosek zainteresowanego (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie BS Gryfino O/Banie 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.
  Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

 IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Obywatelskich (symbol – OB), pokój nr 20,
tel. 91-416-64-46  wew. 31. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

 VI. UWAGI:

 1. Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się. Wymeldowania dokonać można w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „zgłoszenie pobytu czasowego”.
 2. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 3. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:48:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:48:33