Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt stały/czasowy dłuższy niż 6 miesięcy

 

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY BANIE
tel. 91-416-64-46, , fax 91-416-63-53

OB

17.09.2015r.

 

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ
NA POBYT STAŁY/CZASOWY DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. nr 217, poz. 1427 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. nr 220, poz. 1306).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Formularz „zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
  • zgłoszenie w formie pisemnej,
  • zgłoszenie w formie elektronicznej.
 2. Do wglądu:
  • dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granicę zameldowania,
  • dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

II. OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
 2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
 3. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek zainteresowanego w kwocie 17,00 zł (dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku).
  Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie urzędu lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie BS Gryfino O/Banie 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002.
  Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Stanowisko ds. Obywatelskich (symbol – OB), pokój nr 20,
tel. 91-416-64-46 w.31.

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszeń dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, albo w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy.
 2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.
 3. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:45:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-09-2015 13:45:23