Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3

GN. 6840.2.2015                                                                                                                                              Banie, 25 marzec 2015 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3, o powierzchni użytkowej 27,81 m2, wyposażonego w instalację elektryczną, składającego się z pokoju-kuchni i przedpokoju. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00047240/1 przez Sąd Rejonowy w Gryfinie. Lokal wymaga kapitalnego remontu.

Lokal znajduje się na poddaszu budynku mieszkalnego posadowionego na działce gruntu nr 89/8
o powierzchni 763 m2
obrębu Babinek, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00028252/9.
Z własnością lokalu związany jest udział 0,0927 części w częściach wspólnych tej nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali.

Lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza – 7 100 zł

         Wadium  700 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Wadium należy wpłacić do dnia 23.04.2015 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem lokalu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 80 zł.
Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Oględzin lokalu można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Urzędu Gminy Banie.

Informacje dodatkowe:

  1. Do urządzeń i części wspólnych budynku należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, korytarze i klatki schodowe, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 89/8 obręb Babinek, wraz z jego urządzeniem  i zagospodarowaniem.
  2. Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
  3. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca lokalu.

Dodatkowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub 20 albo pod nr telefonu 41-66-353 wewn. 12 lub 30.
Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                                       WÓJT GMINY

                                                                                                                     Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-04-2015 14:07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 01-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-04-2015 14:07:11