Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

GN. 6840.47.2014                                                                                   Banie, 12 luty 2015 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00052115/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 328/3 o powierzchni 0,08 ha obręb Piaseczno.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Dojazd utrudniony, drogą wydzieloną geodezyjnie, niewyniesioną w terenie. W zasięgu sieć wodociągowa i elektryczna.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki pod sady. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako RIIIa.

Nieruchomość wolna od obciążeń. Termin zagospodarowania nieokreślony.

Cena wywoławcza – 6 000 zł

Wadium – 600 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 19.03.2015 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 91 4166381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-02-2015 13:43:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-02-2015 13:43:24