Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu

GN.6840.46.2014                                                         Banie, 12 luty 2015 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Górnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00006576/6 i oznaczonej nr działki gruntu 119 o powierzchni 0,3367 ha obręb Górnowo.

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi, w rejonie ogrodów przydomowych. Teren nieużytkowany, zakrzaczony i porośnięty wysoką roślinnością. Dojazd do nieruchomości utrudniony, drogą wydzielona geodezyjnie, ale nie wyniesioną w terenie.

Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki pod sady. Użytek gruntowy określone jest w ewidencji gruntów jako RIIIb.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.      

Cena wywoławcza: 21 500 zł

Wadium:  2 100 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2015 r. o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Wadium należy wnieść do dnia 19.03.2015 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości i stosownych pełnomocnictw,
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok.
nr 5 i 6 lub pod nr tel. 91 41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-02-2015 13:42:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-02-2015 13:42:04