Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA z dnia 16 lutego 2015 r. o terminie, miejscu i przedmiocie obrad III sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

INFORMACJA

z dnia 16 lutego 2015 r.

 

o terminie, miejscu i przedmiocie obrad III sesji Rady Gminy Banie oraz wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady.

 

Na podstawie § 20 Statutu Gminy Banie podaje się do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 lutego 2015 r. (środa) odbędzie się III sesja Rady Gminy Banie.

Miejsce obrad – sala posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Początek obrad – godzina 10.00

Porządek obrad:

1)    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
2)    Przyjęcie protokołu II sesji Rady.
3)    Podziękowanie za pracę na rzecz Gminy Banie ustępującym sołtysom oraz powitanie nowo wybranych sołtysów Gminy Banie.
4)    Informacja Wójta Gminy Banie o pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Gminy.
5)    Informacja Przewodniczącego Rady o pracy Rady.
6)    Interpelacje i zapytania radnych.
7)    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 21).
8)    Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieru-chomości, a także ich wydzierżawiania i wynajmowania przez gminę (druk nr 22).   
9)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości (druk nr 23).
10)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 r. (druk nr 24).
11)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie (druk nr 25).
12)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (druk nr 26).
13)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (druk nr 27).
14)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Banie (druk nr 28).
15)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przed-szkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Banie (druk nr 29).
16)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 30).
17)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia raportu wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2014 r”. (druk nr 31).
18)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (druk nr 32).
19)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie” (druk nr 33).
20)    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Gminy do składu Komisji Mieszkaniowej (druk nr 34).
21)    Protokół Nr 1/2015 kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2015 r.
22)    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23)    Wolne wnioski i sprawy różne.
24)    Zamknięcie sesji.

Jednocześnie zawiadamia się, że w dniu 24 lutego 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pokój nr 9) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Gminy Banie, to jest Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo – Gospodarczej i do Spraw Socjalnych oraz Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przedmiotem posiedzenia komisji będzie przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy przygotowanych na III sesję Rady Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady

Danuta Zawadzka-Zając

                                                                                                          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-02-2015 10:15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-02-2015 10:15:16