Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej nr 53 w Górnowie

GN.6810.7.2014                                                                                                         Banie, 6 sierpień 2014 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Górnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00061157/6 i oznaczonej nr działki gruntu 53 o powierzchni
0,67 ha obręb Górnowo.

Nieruchomość położona na skraju zabudowy mieszkaniowej wsi. Teren nieużytkowany rolniczo ponad 3 lata, porośnięty samosiewami drzew i krzewów oraz chwastami. Dojazd do nieruchomości z drogi utwardzonej (asfalt i bruk) oraz droga gruntową. W drodze przebiega sieć energetyczna i wodociągowa.

Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada się wykorzystanie działki na cele rolnicze. Użytek gruntowy określone jest w ewidencji gruntów jako RIIIb.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.        

Cena wywoławcza: 14 000 zł

Wadium:  1 400 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.09.2014 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.
Wadium należy wnieść do dnia 11.09.2014 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr
42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości;
  • w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok.
nr 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Pierwszy przetarg odbył się 19.03.2014 r., drugi 11.06.2014 r.

 

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                            WÓJT GMINY

                                                                                                          Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 08-08-2014 14:25:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 08-08-2014 14:36:39