Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

Zarządzenie Nr 15/2014

Wójta Gminy Banie

z dnia 11 lutego 2014 r.

 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert.

 

            Na podstawie § 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późń. zm.) oraz § 14 programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz z zakresu turystyki i krajoznawstwa powołuje się Komisję Konkursową w składzie:

1)      Jerzy Zgoda – Sekretarz Gminy Banie – Przewodniczący Komisji,

2)      Anna Myszka – inspektor Urzędu Gminy Banie – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3)      Katarzyna Pulwer – inspektor Urzędu Gminy Banie – członek Komisji,

4)      Teodora Borek – przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek Komisji,

5)      Bartosz Duraj – przedstawiciel organizacji pozarządowej – członek Komisji,

 

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1)      ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,

2)      sporządzenie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej, zawierającego listę rankingową ofert wraz z propozycją kwoty dofinansowania,

3)      przekazanie protokołu Wójtowi Gminy Banie.

 

3. Członkowie Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem jej działalności składają oświadczenie, że nie pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogą powodować wątpliwości co do bezstronności podczas oceniania ofert.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-02-2014 14:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-02-2014 14:22:25