Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o stypendium szkolne

Wymagane dokumenty

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1)      rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;

2)      dyrektora szkoły.

  1. Wniosek o stypendium szkolne
  2. Zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego dochodu netto za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tego rodzaju świadczeń wystawione przez ośrodek pomocy społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skośna 6

74-110 Banie

Jednosta odpowiedzialna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

pok. nr 3

Opłaty

Czynności związane z e świadczeniami socjalnymi oraz sprawy załatwiane na podstawie przepisów o pomocy społecznej nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia  15 września 2011r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w pokoju nr 3.

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza wniosku - w przeciągu 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  1. Rozdział 8a ustawy o systemie oświaty – Dz.U.04.256.2572 z późn. zm. (wyciąg z ustawy do pobrania)
  2. Ustawa o pomocy społecznej- 

Dodatkowe informacje, uwagi

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji  materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać  kwoty 351,00 zł.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

1)      81,90 zł. miesięcznie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł.

2)      72,80 zł. miesięcznie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi  więcej niż 200,00 zł. i nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających  poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (wycieczki szkolne, zielone szkoły, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, nauka języków obcych, zajęcia na basenie);

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a)      podręczników, encyklopedii, lektur, książek pomocniczych do nauki,

b)      zeszytów i przyborów szkolnych,

c)      plecaków, strojów sportowych itp.

3)      całkowitego lub częściowego  pokrycia kosztów związanych z pobieraniem  nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania i wyżywienia w bursie, internacie lub na stancji, transportu do i ze szkoły szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne za przejazd).

Stypendium może być udzielone w jednej formie lub w kilku formach.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres  od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  - na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o stypendium szkolne.doc (DOC, 165.50Kb) 2012-07-27 09:32:55 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:32:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:32:55