Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
 2. Oświadczenie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia
 3. protokoły lub zaświadczenia wystawione przez odpowiednie instytucje poświadczające zdarzenie losowe  

 4. dokumenty poświadczające dochody osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, tj. m.in.:  

 5. zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu (netto)  

 6. odcinek i decyzję przyznającą świadczenie emerytalne/rentowe  

 7. zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej  

 8. prowadzący działalność gospodarczą - zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania  

 9. prowadzący gospodarstwo rolne - informacja o ilości ha przeliczeniowych

 10. zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z ośrodka pomocy społecznej  

 11. wyrok sądu zasądzający alimenty

 12. zaświadczenie od komornika o przekazanych należnościach alimentacyjnych

 13. orzeczenie o niepełnosprawności

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skośna 6

74-110 Banie

Jednosta odpowiedzialna

pok. nr 3

Opłaty

Czynności związane z e świadczeniami socjalnymi oraz sprawy załatwiane na podstawie przepisów o pomocy społecznej nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Decyzja w sprawie przyznania lub odmowy stypendium szkolnego zostaje wystawiona po otrzymaniu przez Urząd Miejski w Lęborku dotacji celowej z budżetu państwa

Przy złożeniu wniosku należy wypełnić również oświadczenie sytuacji rodzinnej ucznia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.)   

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w termie 14 dni od dnia jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie 

Dodatkowe informacje, uwagi

 • dokumentem, który reguluje szczegółowe zasady udzielania pomocy jest Uchwała Nr XXXVII-354/2009 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 30.04.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 87, poz. 1739 ze zmianami)

 • pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje przy jednoczesnym spełnieniu kryteriów określonych w odrębnych przepisach:  

1) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:  

 • uczniom szkół publicznych  

 • uczniom szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych dla młodzieży i dorosłych  

 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich  

 • słuchaczom publicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych  

 • słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych  

 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich  

 • słuchaczom niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych  

2) Do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:  

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  

 • zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku:  

 • śmierci rodziców lub prawnych opiekunów  

 • klęski żywiołowej (np. powódź, pożar, huragan)  

 • urodzenia dziecka  

 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia  

 • innych szczególnych okoliczności utrudniających naukę ucznia i prawidłowe funkcjonowanie rodziny

 • zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego

 • wypłata zasiłku szkolnego następuje na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Lęborku na podstawie przedłożonych w Referacie Spraw Społecznych, oryginalnych dowodów (np. faktur) wystawionych imiennie na wnioskodawcę potwierdzających poniesienie kosztu, zgodnie z decyzją ws. zasiłku  

 •  o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.doc (DOC, 45.00Kb) 2012-07-27 09:32:15 373 razy
2 OŚWIADCZENIE SYTUACJI RODZINNEJ I MATERIALNEJ UCZNIA.docx (DOCX, 15.28Kb) 2012-07-27 09:32:15 411 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:32:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-07-2012 09:32:15