Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 141/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 141/2011
Wójta Gminy Banie
z dnia  30 grudnia 2011 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
           
  Na   podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.  zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę25 395,87 zł
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 650,00 3 650,00
  75023   Urzędy gmin 3 650,00 3 650,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 650,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 650,00  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 946,87 21 325,87
  80101   Szkoły podstawowe 16 783,76 14 171,44
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   2 084,10
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 762,70  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,64  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   7 473,61
    4120 Składki na Fundusz Pracy 532,56  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 487,86  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 118,92
    4300 Zakup usług pozostałych   494,81
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 381,31 7 154,43
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 159,55  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   7 154,43
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6,92  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 537,05  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 677,79  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 1 342,66 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 449,83  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,15  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,46  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 842,22  
  80195   Pozostała działalność 439,14  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 439,14  
852     POMOC SPOŁECZNA 150,00 150,00
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 150,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   150,00
  85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 150,00 0,00
    4260 Zakup energii 150,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 270,00 270,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270,00 270,00
    4260 Zakup energii   270,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 270,00  
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 379,00  
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 379,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 279,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00  
                                                                  RAZEM 25 395,87 25 395,87
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
                                                                                    WÓJT GMINY
                                                                                  Teresa Sadowska    

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 141/2011 
      Wójta Gminy Banie z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 650,00 3 650,00
  75023   Urzędy gmin 3 650,00 3 650,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   3 650,00
    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 650,00  
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE    
  80195   Pozostała działalność 439,14  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 439,14  
851     OCHRONA ZDROWIA 270,00 270,00
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270,00 270,00
    4260 Zakup energii   270,00
    4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe 270,00  
           
Zmiany w planie  wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
852     POMOC SPOŁECZNA 150,00 150,00
  85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 150,00
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   150,00
  85219   Ośrodki Pomocy Społecznej 150,00 0,00
    4260 Zakup energii 150,00  
           
Zmiany w planie  wydatków Szkoły Podstawowej w Swobnicy
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 12 291,22 12 730,36
  80101   Szkoły podstawowe 8 491,76 11 333,44
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   897,10
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 630,70  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0,64  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   5 822,61
    4120 Składki na Fundusz Pracy 532,56  
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 327,86  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia   4 118,92
    4300 Zakup usług pozostałych   494,81
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 483,26 1 323,38
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 958,55  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   980,43
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6,92  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   342,95
    4120 Składki na Fundusz Pracy 517,79  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 937,20 73,54
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89,83  
    4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5,15  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   73,54
    4120 Składki na Fundusz Pracy 842,22  
926     KULTURA FIZYCZNA I SPORT    
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 379,00 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 279,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 100,00  
Zmiany w planie  wydatków Szkoły Podstawowej w Lubanowie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 811,00 9 811,00
  80101   Szkoły podstawowe 8 292,00 2 838,00
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1 187,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 132,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   1 651,00
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 160,00  
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 040,00 6 973,00
    3020 Wynagrodzenia osobowe pracowników   799,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   6 174,00
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880,00  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 160,00  
  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 479,00 0,00
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360,00  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 119,00   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-01-2012 13:20:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-01-2012 13:20:50