Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XII/93/2011 RADY GMINY BANIE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/93/2011
RADY GMINY BANIE
z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                     19.526.600 zł,
z tego:
1) bieżące                                                              18.240.600 zł,
2) majątkowe                                                           1.286.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości                     21.459.600 zł,
z tego:
1) bieżące                                                              16.841.620 zł,
2) majątkowe                                                           4.617.980 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 1.933.000 zł,który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i wolnych środków na rachunku bankowym.
 
§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w wysokości:                                      3.613.000 zł,
2) rozchody budżetu w wysokości:                                       1.680.000 zł,
zgodnie z załącznikiem  nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości:                                                   170.000 zł,
2) celową w wysokości:                                                    10.000 zł,
z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości:                       27.300 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie:                                 110.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie:                                            98.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie:                                            12.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dotacje:
1) podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie:                             520.000 zł,
2) celowe w kwocie:                                                         77.000 zł,     
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowanych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie:                                      220.545,92 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów  na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów i pożyczek do kwoty: 1.723.000 zł.
 
§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 12, do wysokości w nim określonej i ustanowienia zabezpieczenia jego spłaty w formie weksla in blanco.
 
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł;
2)dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym wydatków:
a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
3)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
4)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5)udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników i sołtysów;
6)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników;
7)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
8)przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Zawadzka-Zając
 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_Nr_5_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 25.77Kb) 2012-01-04 07:47:25 549 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_8_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 20.60Kb) 2012-01-04 07:47:25 519 razy
3 ZaA_A_cznik_Nr_6_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 30.12Kb) 2012-01-04 07:47:25 528 razy
4 ZaA_A_cznik_Nr_2_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 78.57Kb) 2012-01-04 07:47:25 546 razy
5 ZaA_A_cznik_Nr_1_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 42.99Kb) 2012-01-04 07:47:25 519 razy
6 ZaA_A_cznik_Nr_3_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 27.22Kb) 2012-01-04 07:47:25 530 razy
7 ZaA_A_cznik_Nr_9_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 24.48Kb) 2012-01-04 07:47:25 547 razy
8 ZaA_A_cznik_Nr_7_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 22.59Kb) 2012-01-04 07:47:25 507 razy
9 ZaA_A_cznik_Nr_4_do_uchwaA_y_Nr_XII.93.2011.pdf (PDF, 29.04Kb) 2012-01-04 07:47:25 527 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-01-2012 07:47:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 09-01-2012 08:15:37