Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 101/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie

Zarządzenie Nr 101/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 05 października 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,    poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały  Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709,   z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W zarządzeniu Nr 202/08 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 6 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) stanowisko ds. płac i opłat mieszkaniowych oraz archiwum zakładowego      FIN-III;”,

 1. w § 6 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) stanowisko ds. kadrowych, szkoleń, oświaty i kultury     KO;”,

 1. w § 14 ust. 1 uchyla się pkt 16,
 2. § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Do zakresu działania stanowiska do spraw płac i opłat mieszkaniowych należy:

1. W zakresie płac i opłat mieszkaniowych:

 1. sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenie, o dzieło  i innych;
 2. prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym (w tym PIT), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami;
 3. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do ustalenia świadczeń rentowych, emerytalnych i kapitału początkowego;
 4. prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych z tytułu: czynszu dzierżawczego, opłat mieszkaniowych, użytkowania wieczystego, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 5. prowadzenie windykacji należności budżetowych;
 6. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i odprowadzaniem podatku VAT;
 7. przygotowywanie materiałów w zakresie opracowywania projektu budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania budżetu;
 8. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw;
 9. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych, poleceń Wójta, Sekretarza i Skarbnika;
 10. bieżąca znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych spraw;
 11. odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych z zakresu prowadzonych spraw,

2. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

 1. przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych stanowisk;
 2. przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 3. udostępnianie przechowywanej dokumentacji;
 4. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 5. przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego;
 6.  sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.”,
 7. w § 22 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia.”,

 1. w § 23 uchyla się w ust. 3 pkt 1-6,
 2. w § 24 uchyla się pkt 2,
 3. w § 31 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) przygotowywanie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy”.

9) schemat organizacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w niniejszym załączniku.

§ 2.Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_zarzA_dzenia_Nr_101.2011.doc (DOC, 52.50Kb) 2011-11-30 12:10:37 372 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2011 12:10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2011 12:10:37