Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 120/2011 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości

Zarządzenie Nr  120/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia  18.11.2011 r.

 

w sprawie ustalenia ceny  wywoławczej nieruchomości.

             

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 i Nr 200 poz. 1323, oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762,  Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789),zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Ustalam w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej, oznaczonej nr działki gruntu 21 o powierzchni 1,7109 ha obręb Banie 1,  cenę wywoławczą w wysokości 131 000 zł.

2.  Wysokości wadium ustalam w wysokości 13 000 zł.

 

§ 2.  Podaję do publicznej wiadomości wykazy  nr 7/11/z.

2.Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości zawiera załączniki do zarządzenia.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

Załącznik   

do zarządzenia Nr 120/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 18.11.2011 r.

 

wykaz nr  7/11/z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Oznaczenie nieruchom. wg ewidencji gruntów

obręb

Banie 1 

Nr działki

21

Powierzchnia

1,7109

Nr księgi wieczystej

3145

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana  położona w Baniach przy ul. Ogrodowej,  w sąsiedztwie zabudowy o charakterze usługowym; kształt regularny

Uzbrojenie: możliwość włączenia do sieci elektrycznej, wodociągowej           i kanalizacyjnej przebiegających w drodze (ul. Ogrodowa).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

P/U – tereny przemysłu i usług

Obciążenie nieruchomości

Brak

Termin zagospodarowania

nieokreślony

Cena

131 000 zł

Sposób zbycia

przetarg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników, a także zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winny złożyć wnioski w okresie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2011 12:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2011 12:01:10