Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 37/2011

Wójta Gminy Banie
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 133 , z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)  oraz art. 25 ust.1 i 2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043 i Nr 200 poz. 1323, oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762,  Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789)zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na rok 2011, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

  

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 w związku z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Gospodarowanie gminnym zasobem polega między innymi na: ewidencjonowaniu nieruchomości, zapewnianiu wycen tych nieruchomości, zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomości, wydzierżawianiu, wynajmu i użyczenia nieruchomości wchodzących w skład zasobu.

Zgodnie z ww przepisem do obowiązków wójta należy również sporządzanie planu wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminnych.

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 37/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 7 kwietnia 2011 r.

 

 

PLAN WYKORZYSTANIA

GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

W ROKU 2011

 

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które nie zostały oddane  w użytkowanie wieczyste.

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących zasób nieruchomości gminnych wynosi
486,8560 ha. Przekazanych w użytkowanie wieczyste pozostaje 7,1959 ha gruntów.

 

 1. W roku 2011 dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości planowane są w wysokości 711 000 zł, w tym:
  1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w łącznej wysokości  535 000 zł, z czego:
   • dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości – 95 000 zł
   • dochody z czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – 440 000 zł
  2. Wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości i lokali planuje się w wysokości  176 000 zł,w tym:
   • ze sprzedaży nieruchomości – 151 000 zł
   • ze sprzedaży lokali mieszkalnych użytkowych – 25 000 zł
  3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości 30 000 zł.

 

 1. W roku 2011 r. wydatki związane z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości  i lokali planuje się  w wysokości  950 000 zł, w tym:
  1. Wydatki na bieżącą działalność taką jak: koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, opłaty notarialne i sądowe, zakup wypisów i wyrysów, wyceny nieruchomości i lokali, opracowania geodezyjne i kartograficzne – 175 000 zł
  2. Wydatki na opracowania planistyczne – 35 000 zł
  3. Wydatki na remonty bieżące budynków i lokali oraz utrzymanie zasobu – 667 000 zł
  4. Wydatki inwestycyjne – 73 000 zł.

 

Organ wykonawczy będzie gospodarował gminnym zasobem nieruchomości uwzględniając postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie.

 

Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami zawartymi w uchwale  Rady Gminy Banie nr III/9/10 z 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r., w formach przewidzianych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawie Kodeks Cywilny oraz innych uregulowaniach prawnych. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-11-2011 10:34:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-11-2011 10:34:50