Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 102/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 102/2011
Wójta Gminy Banie
z dnia  10 października  2011 roku
           
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
           
  Na   podstawie § 14 pkt 2 uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Banie  
 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.  zarządzam, co następuje:
           
§ 1.  Przenosi się planowane wydatki na kwotę  36 946,68zł
           
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 310,00 310,00
  70095   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 310,00 310,00
    4270 Zakup usług remontowych 310,00  
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   310,00
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 5 000,00
  71035   Cmentarze 5 000,00 5 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 500,00 2 500,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        2 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   2 500,00
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 110,07 110,07
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 110,07 110,07
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 109,45  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0,36  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          38,45
    4300 Zakup usług pozostałych   71,62
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 18 000,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 18 000,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   18 000,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 26 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 26 000,00  
    4810 Rezerwy  26 000,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 726,61 8 726,61
  85153   Zwalczanie narkomanii 726,61 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        568,61  
    4300 Zakup usług pozostałych 158,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 8 726,61
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   8 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          568,61
    4300 Zakup środków żywności                             158,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000,00 2 000,00
  90001   Gospodarka odpadami 2 000,00 2 000,00
    4260 Zakup energii 0,00 500,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300,00 300,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 300,00
    4270 Zakup materiałów i wyposażenia                        300,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   300,00
                                                                  RAZEM 36 946,68 36 946,68
           
§ 2.Określa się układ wykonawczy budżetu Gminy Banie zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
                                                                                                                                WÓJT GMINY
                                                                                                                             Teresa Sadowska  

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2011 
      Wójta Gminy Banie z dnia 10 października  2011 r.
Zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy Banie
Dział Rozdział §  Wyszczególnienie Kwota w zł
Zmniejszenie Zwiększenie
700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 310,00 310,00
  70095   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 310,00 310,00
    4270 Zakup usług remontowych 310,00  
    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   310,00
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 000,00 5 000,00
  71035   Cmentarze 5 000,00 5 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          5 000,00
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 500,00 2 500,00
  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        2 500,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   2 500,00
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 110,07 110,07
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 110,07 110,07
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 109,45  
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,26  
    4120 Składki na Fundusz Pracy 0,36  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          38,45
    4300 Zakup usług pozostałych   71,62
757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 18 000,00
  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00 18 000,00
    8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   18 000,00
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 26 000,00  
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 26 000,00  
    4810 Rezerwy  26 000,00  
851     OCHRONA ZDROWIA 726,61 8 726,61
  85153   Zwalczanie narkomanii 726,61 0,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                        568,61  
    4300 Zakup usług pozostałych 158,00  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 8 726,61
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe   8 000,00
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          568,61
    4300 Zakup środków żywności                             158,00
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 000,00 2 000,00
  90001   Gospodarka odpadami 2 000,00 2 000,00
    4260 Zakup energii 0,00 500,00
    4270 Zakup usług remontowych 2 000,00  
    4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 500,00
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300,00 300,00
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 300,00
    4270 Zakup materiałów i wyposażenia                        300,00  
    4300 Zakup usług pozostałych   300,00
                                                                  RAZEM 36 946,68 36 946,68 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 27-10-2011 11:07:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 27-10-2011 11:10:06