Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 57/2011 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

Zarządzenie Nr 57/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 01 lipca 2011 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,   poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230) oraz § 94 ust. 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709, z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.W zarządzeniu Nr 202/08 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2008 r.   w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie w załączniku do niniejszego zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 18 po pkt 15 dodaje się pkt 16) w brzmieniu:

„16) dodatkowy zakres obowiązków wykonywanych przy projekcie realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Infrastruktura Rzeczypospolita Polska (Województwo  Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Infrastuktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow–Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko – Zdrój”:

 1. założenie kont analitycznych przeznaczonych do ewidencji projektu,
 2. sporządzanie opisu faktur zgodnie z wytycznymi projektu,
 3. sporządzanie przelewów,
 4. przygotowanie zestawienia wydatków dotyczących projektu,
 5. naliczanie płac w ramach projektu,
 6. prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym związanych z podatkiem dochodowym od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu,
 7. prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych związanych z odprowadzaniem składek od wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektu.”.
 8. w § 26 po pkt 15 dodaje się pkt 16) w brzmieniu:

„16) dodatkowy zakres obowiązków wykonywanych przy projekcie realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Infrastruktura Rzeczypospolita Polska (Województwo  Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Infrastuktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow–Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko – Zdrój”:

 1. sporządzanie raportu partnera,
 2. przygotowywanie treści informacji o przebiegu projektu na stronę internetową projektu i na potrzeby innych form komunikacji zewnętrznej projektu,
 3. przekazywanie niezbędnych dokument Iow do partnera wiodącego,
 4. gromadzenie danych niezbędnych do sprawozdań okresowych,
 5. odpowiedzialność za właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów z realizacji projektu,
 6. prowadzenie dokumentacji i korespondencji elektronicznej związanej z realizacja projektu w sposób przejrzysty i czytelny,
 7. kompletowanie niezbędnych dokumentów i innych materiałów wynikających z formalnych wymogów niezbędnych do realizacji projektu (faktury, umowy itp.).”,
 8. w § 29 po ust. 4 pkt 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Dodatkowy zakres obowiązków wykonywanych przy projekcie realizowanym  w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia Infrastruktura Rzeczypospolita Polska (Województwo  Zachodniopomorskie) 2007-2013 „Infrastuktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow–Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko – Zdrój”:

 1. obsługa od strony technicznej projektu pn. „„Infrastuktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow–Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko – Zdrój” ścieżka rowerowa dł. 15,8 km,
 2. przygotowanie materiałów przetargowych do prowadzenia postępowań w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót Prawa zamówień publicznych oraz wytycznych INTERREG IVA,
 3. przekazanie wykonawcy terenu budowy,
 4. koordynowanie robót z wykonawcą i Inspektorem Nadzoru oraz współpraca w zakresie spraw dotyczących rozliczenia wykonanych robót,
 5. organizowanie co najmniej raz na tydzień narad koordynujących z udziałem wykonawcy robót i Inspektora nadzoru,
 6. sprawozdawczość bieżąca z postępów prac inwestycyjnych,
 7. przygotowanie i uczestnictwo w częściowych i końcowym odbiorze robót,
 8. opisanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (faktury, protokoły odbioru, umowy) do Raportu Partnera.”.

 

§ 2.Dalsze postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-10-2011 13:37:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-10-2011 13:37:36