Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/170/04 Rady Gminy Banie z dnia 8.09.2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Uchwała Nr XVIII/170/04

Rady Gminy Banie

z dnia 8 września 2004 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 500.000

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

600

750

754

801

900

60016

75023

75412

80101

80104

80110

80113

90001

90004

90015

6050

4010

4110

4300

4010

4010

4110

4120

4210

4260

4300

4010

4260

4010

4110

4120

4210

4260

4300

4300

4430

6050

4210

4300

6050

4260

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul.Brzozowej zlokalizowanej na działkach nr 82 i 155”) środki na odsetki od kredytu bankowego i nadzór nad przebudową sieci wodociągowej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Gmin

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zakup energii

Gimnazja

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Różne opłaty i składki

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(kanalizacja Swobnica)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(środki na odsetki od kredytu bankowego)

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

17.000

17.000

17.000

67.000

67.000

36.000

17.000

14.000

12.000

12.000

12.000

328.000

153.000

91.000

35.000

8.000

3.000

12.000

4.000

14.000

10.000

4.000

111.000

50.000

22.000

4.000

28.000

5.000

2.000

50.000

50.000

76.000

31.000

4.000

27.000

25.000

2.000

20.000

3.000

20.000

20.000

§ 2. Źródło sfinansowania wydatków stanowi kredyt bankowy w wysokości:500.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Arkadiusz Augustyniak

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-09-2004 10:04:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-09-2004 10:04:20