Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie na 2011 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 94/2011
Wójta Gminy Banie
z dnia 20 września  2011 roku
           
w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie  na 2011 r.
           
            Na podstawie art.249 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                           (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240) zarządzam, co następuje: 
           
§ 1.W związku z podjęciem przez Radę Gminy Banie uchwał Nr X/67/2011 i X/87/2011 wprowadza się zmiany do planu finansowego Urzędu Gminy Banie  zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
           
§ 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.    
           
§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    
           
                                                                            WÓJT GMINY  
                                                                          Teresa Sadowska  

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2011   
Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2011 r.  
           
 Zwiększa się plan dochodów  Urzędu Gminy Banie o kwotę 41 450,41 zł
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł  
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 845,00  
  60014   Drogi publiczne powiatowe 3 845,00  
    6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 845,00  
758     RÓŻNE ROZLICZENIA 37 605,41  
  75814   Różne rozliczenia finansowe 37 605,41  
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 22 061,75  
    6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych bieżących gmin 15 543,66  
           
 Zmniejsza się plan dochodów Urzędu Gminy Banie o kwotę  37 605,41 zł  
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w  zł  
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 37 605,41  
  01095   Pozostała działalność 37 605,41  
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 37 605,41  
      RAZEM 37 605,41  
Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Gminy Banie o kwotę 11 517zł    
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 800,00  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 800,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Tywica (-)800,-) 800,00  
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 086,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 086,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia ( Sołectwo Dłużyna (-) 2.500,-, Sołectwo Sosnowo (-)200,-, Sołectwo Swobnica (-)1.136,-, Sołectwo Rożnowo (-) 1.250,-) 5 086,00  
926     KULTURA FIZYCZNA 5 631,00  
  92601   Obiekty sportowe 1 590,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Sołectwo Rożnowo (-)1.590,-) 1 590,00  
  92695   Pozostała działalność 4 041,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Piaseczno(-)3.500,-) 3 500,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(Sołectwo Górnowo (-) 541,-) 541,00  
           
Zwiększa się plan wydatków Urzędu Gminy Banie o kwotę 15 362zł    
Dział Rozdział § Wyszczególnienie Kwota w zł  
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 345,00  
  60014   Drogi publiczne powiatowe 3 845,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dokumentacja na remont drogi powiatowej w Górnowie) 3 845,00  
  60016   Drogi publiczne gminne 3 500,00  
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Sołectwo Piaseczno (+3.500,-) 3 500,00  
750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 400,00  
  75095   Pozostała działalność 400,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  (Sołectwo Tywica (+ 400,-) 400,00  
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 176,00  
  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 176,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Dłużyna (+)2.000,-,  Sołectwo Sosnowo (+)200,-, Sołectwo Swobnica (+) 1.136,-, Sołectwo Rożnowo (+) 2.840,-) 6 176,00  
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 400,00  
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 400,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia  (Sołectwo Tywica (+ 400,-) 400,00  
926     KULTURA FIZYCZNA 1 041,00  
  92695   Pozostała działalność 1 041,00  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Dłużyna (+)500,-,  Sołectwo Górnowo (+) 541,-) 1 041,00  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-09-2011 09:03:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-09-2011 09:03:07