Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA WÓJTA GMINY BANIE z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 1 czerwca 2011 r.

 Stosownie do przepisów art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070, z późn. zm.), informuje się, że w dniu 30 czerwca 2011 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławnikówdo Sądu Rejonowego
w Gryfinie i Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na kadencję lat 2012 – 2015.

 Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie ustaliło następującą liczbę ławników do wyboru przez Radę Gminy Banie na kadencję lat 2012 – 2015:

1) na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie:

a) ławnicy dla spraw rodzinnych w ilości     - 1

2) na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

a) ławnicy dla spraw pracy w ilości               - 1

 

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników

1. Na jakiej podstawie prawnej odbywa się rekrutacja i wybory ławników?

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późń. zm.; ostatnia zmiana ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. opublikowana w Dz. U. Nr 109, poz. 627).

2. Kto może zostać ławnikiem?

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

3. Kto nie może zostać ławnikiem?

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

4. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej  osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku 
  o wydanie dowodu osobistego.

 

W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez mieszkańców, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców go zgłaszających.

 

5. Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników?

 

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2011r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

WÓJT  GMINY  BANIE

 TERESA SADOWSKA

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 LISTA_OSA_B_-_popierajA_cych_A_awnicy_2011-_dla_spraw_pracy.doc (DOC, 68.50Kb) 2011-06-02 11:06:26 747 razy
2 zapytanie_do_KRK.rtf (RTF, 48.56Kb) 2011-06-02 11:06:26 706 razy
3 LISTA_OSA_B_-_popierajA_cych_A_awnicy_2011-_dla_spraw_rodzinnych.doc (DOC, 71.50Kb) 2011-06-02 11:06:26 753 razy
4 zapytanie_do_KRK_1_.pdf (PDF, 122.09Kb) 2011-06-02 11:06:26 792 razy
5 karta_zgA_oszenia_kandydata_na_A_awnika.pdf (PDF, 247.06Kb) 2011-06-02 11:06:26 853 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-06-2011 11:06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-06-2011 11:46:38