Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 24 lutego 2011 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r.

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) zarządza się, co następuje:

 

            § 1.1. Rozstrzyga się otwarty konkurs ofert nawspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2011 r. i dokonuje wyboru ofert oraz określa wysokość kwoty przyznanej dotacji.

            2. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

            3. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        WÓJT

Teresa Sadowska

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Nr 19/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 1/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Banie

Bański Klub Piłkarski „ISKRA”

w Baniach

29.500 zł

 

Nr 2/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Babinek

Klub Sportowy „Ogniwo” Babinek

29.000 zł

Nr 3/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Lubanowo

Klub Sportowy

„Czarni” Lubanowo

29.500 zł

Nr 4/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w miejscowości Swobnica

Ludowy Klub Sportowy

„Tywa” Swobnica

16.500 zł

Nr 5/2011

 

Organizowanie współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej kobiet i mężczyzn w gminie Banie

Stowarzyszenie Amatorów Piłki Siatkowej „Libero” w Gminie Banie

8.500 zł

Nr 6/2011

 

Organizowanie zajęć w zakresie sportów strzeleckich

Klub Strzelectwa Sportowego

„Dąb”

w Baniach

6.500 zł

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia
Nr 19/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.

 

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu z zakresu  turystyki i krajoznawstwa

 

 

Nr zadania

Nazwa zadania

Wybrany oferent

Kwota dotacji

 

Nr 7/2011

 

Organizowanie imprez sportowych i  rekreacyjnych w zakresie wspierania aktywnych form spędzania wolnego czasu – organizowanie rajdów rowerowych, pieszych,
w tym Nordic Walking, promujących Gminę Banie
i region

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki
na Ziemi Bańskiej

„Białostroń”

3.500 zł

           

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 31-03-2011 11:06:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 31-03-2011 11:06:19