Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Banie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

Zarządzenie Nr 9/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 24 stycznia 2011 r.

 

w sprawie wskazania systemów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Banie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.

 

Na podstawie § 1 ust. 3, § 2 ust. 2 oraz § 16 ust. 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1.Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Banie jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy, stanowiący załącznik nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

2. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy Banie instrukcję archiwalna stanowiącą załącznik nr 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

§ 2.Tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw dla Urzędu Gminy Banie.

 

§ 3. 1. Nakoordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczam Panią Katarzynę Pulwer inspektora ds.kadrowych, oświaty, kultury oraz archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Banie.

2. Do zadań koordynatora należy bieżący nadzórnad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia spraw.

 

            § 4. Ustala się listę rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 r.

 

                                                                                                     WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

                                                                           Załącznik

do rozporządzenia Nr 9/2011

Wójta Gminy Banie

z dnia 24 stycznia 2011 r.

 

 

 

Lista rodzaju przesyłek wpływających, które nie są otwierane

 przez punkt kancelaryjny:

 

Pracownik na stanowisku ds. organizacyjno - kancelaryjnym Urzędu Gminy Banie nie otwiera następujących przesyłek:

  1. stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, chyba, że posiada stosowne uprawnienie do ich otwierania (poświadczenie bezpieczeństwa),
  2. pisma z klauzulą „tajne” przekazywane są do Kancelarii Tajnej, bez otwierania koperty.
  3. adresowanych imiennie do pracowników, chyba, że posiada stosowne upoważnienie do ich otwierania,
  4. oznaczonych na kopercie jako wartościowe, które kieruje do adresata, w przypadku, gdy adresat takiej przesyłki zostaje ustalony dopiero po otwarciu przesyłki, powiadamia adresata o otrzymaniu przesyłki wartościowej,
  5. ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  6. ofert składanych w postępowaniach o dotyczących naboru, konkursu na wolne stanowisko pracy.

 

  WÓJT GMINY

Teresa Sadowska

 

 

 

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 01-02-2011 11:51:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 21-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 01-04-2011 08:00:56