Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY BANIE z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

UCHWAŁA NR III/9/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 29 grudnia 2010 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

       § 1. Ustala siędochody budżetu gminy w wysokości                       21.723.824 zł,

z tego:

1) bieżące                                                                                                         16.843.924 zł,

2) majątkowe                                                                                              4.879.900 zł,  

zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

       § 2. Ustala sięwydatki budżetu gminy w wysokości                        25.637.364 ,

z tego:

1) bieżące                                                                                                        16.774.364 zł,

2) majątkowe                                                                                              8.863.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

        § 3.Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 3.913.540 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych  kredytów i pożyczek.

         

           § 4.  Ustala się:

1)  przychody budżetu w wysokości:                                                           7.870.540 zł,

2)  rozchody budżetuw wysokości:                                                            3.957.000 zł,

zgodnie z załącznikiem  nr 7.   

 

    § 5. W budżecie tworzy  się rezerwy:

1) ogólną w wysokości:                                                                                   140.000 ,

2) celową w wysokości:                                                                                     10.000 zł,

z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

 

        § 6.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie   zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

 

        § 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości:                             27.300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

   

§ 8.1Ustala się dochody w kwocie :                                                       106.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie :                                                                   96.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

    3.Ustala się wydatki w kwocie:                                                                     10.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 9. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

           § 10. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

 w kwocie:                                                                                                              492.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych finansowanych z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego w kwocie:                                      210.409,30 zł,

 zgodnie z załącznikiem nr 9.

               

                § 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek  na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów i pożyczek do kwoty:                                            6.635.040 zł.

           

            § 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 12, do wysokości w nim określonej.

               

                § 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł;
  2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w tym wydatków:

a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) majątkowych,

 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

  1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  3. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników i sołtysów;
  4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia dla pracowników;
  5. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

8) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

 

            § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz umieszczeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

    Danuta Zawadzka-Zając

  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_czniki_Nr_1-9_do_uchwaA_y_Nr_III-9-10.xls (XLS, 200.50Kb) 2011-01-19 13:04:57 580 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-01-2011 13:04:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-01-2011 13:04:57