Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR I/5/10 RADY GMINY BANIE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy.

UCHWAŁA NR I/5/10
RADY GMINY BANIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 55 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709,
z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska w składzie:
1)radny Adam Walterowicz - Przewodniczący Komisji
2)radny Mirosław Byzdra - członek Komisji
3)radny Tadeusz Kufel  - członek Komisji
4)radny Zbigniew Madejczyk - członek Komisji
5)radna Lidia Tumłowska - członek Komisji.

 § 2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)współpraca z Izbą Rolniczą oraz innymi organizacjami społecznymi rolników;
2)opiniowanie planu remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
3)opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska, w tym:
a)wycinki drzew,
b)pielęgnacji terenów zielonych,
c)gospodarki wodno-ściekowej,
d)ochrony terenów objętych programem Natura 2000,
e)realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
f)realizacji przez Gminę Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami,
4)opiniowanie spraw z zakresu gospodarki wodnej w gminie, w tym:
a)melioracji użytków rolnych,
b)odwodnienia dróg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                 PRZEWODNICZĄCA RADY
                                                                                 Danuta Zawadzka-Zając 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-12-2010 14:35:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-12-2010 14:35:34