Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR I/4/10 RADY GMINY BANIE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy.

  

UCHWAŁA NR I/4/10
RADY GMINY BANIE
z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych
Rady Gminy.

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 55 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709,
z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.  Powołuje się Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych
w składzie:
1)radna Dorota Szulawa   - Przewodniczący Komisji
2)radny Adam Ciepły          - członek Komisji
3)radny Sylwester Senda  - członek Komisji
4)radna Małgorzata Stachniuk  - członek Komisji
5)radna Marzenna Zajączkowska - członek Komisji.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest:
1)współpraca ze Skarbnikiem Gminy przy opracowywaniu projektu budżetu gminy
i jego opiniowanie;
2)analiza okresowa realizacji budżetu gminy oraz opiniowanie propozycji zmian
w budżecie;
3)opiniowanie:
a)wniosków dotyczących zaciągania kredytów i pożyczek,
b)projektów uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych,
c)spraw z zakresu planowania gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego gminy
i gospodarki terenami,
d)spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk oraz składowisk śmieci,
e)spraw z zakresu utrzymania dróg gminnych, ulic, placów, zieleni komunalnej
i zadrzewień, cmentarzy komunalnych oraz organizacji ruchu drogowego,
f)spraw z zakresu ochrony zdrowia,
g)spraw z zakresu oświaty, w tym prowadzenie szkół, przedszkola oraz dowozu dzieci do szkół,
h)spraw z zakresu kultury,
i)spraw z zakresu kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
j)spraw z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
k)spraw z zakresu pomocy społecznej i opieki nad chorym w domu,
l)spraw z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           PRZEWODNICZĄCA RADY
           Danuta Zawadzka-Zając 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-12-2010 14:31:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-12-2010 14:37:42