Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR II/6/10 RADY GMINY BANIE z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA NR II/6/10

RADY GMINY BANIE

z dnia 1 grudnia 2010 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441   i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,   z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 i Nr 220, poz. 1721) oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Banie stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/03 Rady Gminy Banie z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Banie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 70, poz. 1240, z 2004 r. Nr 89, poz. 1709,
z 2005 r. Nr 85, poz. 1753, z 2006 r. Nr 94, poz. 1741 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 2165) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

            § 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Banie w następującej wysokości:

1)   wynagrodzenie zasadnicze w wysokości                                                          5.600,00 zł;

2)   19 % dodatku za wysługę lat w wysokości                                                       1.064,00 zł;

      który z dniem 01 lipca 2011 r. wzrośnie do 20 %

3)   dodatek funkcyjny w wysokości                                                                          1.700,00 zł;

4)   dodatek specjalny w wysokości 20 % naliczany od wynagrodzenia

      zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie w wysokości                            1.460,00 zł.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/291/09 Rady Gminy Banie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie oraz uchwała Nr XXIX/296/09 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Banie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                               Danuta Zawadzka-Zając

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) do właściwości rady gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta gminy.

            Również z dyspozycji art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) wynika, że ustalenie wynagrodzenia wójta  należy do kompetencji rady gminy. Natomiast czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta osoba lub sekretarz gminy. Upoważnienie do dokonywania ww. czynności uzyskał Pan Jerzy Zgoda Sekretarz Gminy. Stąd też wykonanie uchwały powierzono Sekretarzowi Gminy.

            Wynagrodzenie Wójta Gminy Banie ustalono na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398, z późń. zm.), zgodnie z tabelą I stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.

           

 

 

 

 

Opracowała:

Katarzyna Pulwer

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-12-2010 13:43:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-12-2010 13:43:32