Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXV/10 XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 10 sierpnia 2010 r.

 

Protokół Nr XXXV/10

XXXV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Banie odbytej w dniu 10 sierpnia 2010 r.

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie w godz. 10:30 – 10:39.

 

            Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Zawadzka – Zając o godz. 10:30 otworzyła XXXV sesję Rady Gminy Banie. Powitała radnych Rady Gminy Banie, Panią Wójt Gminy Banie Teresą Sadowską, Panie i Panów Sołtysów.

            Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady oświadczyła, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

            Na wniosek Przewodniczącej Rady, Rada Gminy na stan 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „ przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się” powołała Wiceprzewodniczącą Rady radną Lidię Tumłowską na sekretarza obrad, która uprzednio wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

Nawiązując do porządku obrad, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, który radni otrzymali na piśmie wraz ze zwołaniem XXXV sesji Rady, Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem
o dokonanie zmian w porządku obrad. Wniosków nie zgłoszono.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła następujący porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo na lata 2007-2015” (druk nr 399)
  3. Zakończenie sesji.

W wyniku jawnego głosowania Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych - 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz 0 głosach „wstrzymujących się”- przyjęła porządek obrad XXXV sesji Rady.

 

Ad. 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad, przedstawienie porządku obrad.

            Jak wyżej.

Ad. 2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo na lata 2007-2015” (druk nr 399)

Projekt uchwaływ sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo na lata 2007-2015, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, odczytała Wójt. Ponadto dodała, że w ubiegłym tygodniu ksiądz Proboszcz Parafii Banie zgłosił, że w Planie Odnowy Miejscowości Kunowo nie ma remontu wieży i dachu kościoła w Kunowie, a chce się ubiegać o środki finansowe na ten remont. Wniosek w tej sprawie musi być złożony
w terminie do dnia 15 sierpnia br. W związku z tym trzeba było zwołać nadzwyczajną sesję, aby w Planie Odnowy Miejscowości Kunowo dodać te zadania. Bez tego dokumentu nie może złożyć wniosku o środki na realizację projektu.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały był analizowany przez wszystkie stałe komisje Rady, to jest Komisję Budżetowo – Gospodarczą i do Spraw Socjalnych, Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 10 sierpnia 2010 r., i został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

Radny Zbigniew Góralski – mam zasadnicze pytanie odnośnie formy składania wniosków. Plan istnieje już 3 lata, bo od 2007 r. Dziwię się, dlaczego ksiądz tak późno składa wniosek do Planu Odnowy Miejscowości, w ostatniej chwili, gdy termin składania wniosków dobiega końca? Czy wynika to z niedbalstwa księdza? Czy taki wniosek nie był w ogóle składany? Dlaczego wcześniej w Planie Odnowy Kunowa nie był ujęty remont kościoła? Jest to dla mnie zaskoczenie, że ubiega się o to w ostatniej chwili. Czy Pani Przewodnicząca Rady wie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego załatwiane jest to w ostatniej chwili?

Przewodnicząca Rady– nie wiem, może Pani Wójt wie?

Wójt – sprawa jest przykra, gdyż w grudniu 2008 r. Sołectwo Kunowo, to jest Rada Sołecka z sołtysem, złożyło wniosek do Planu Odnowy Miejscowości. Protokół z zebrania wiejskiego w tej sprawie złożyło do Gminy i do księdza Proboszcza. Niestety, nie wiem dlaczego, czy wskutek nieuczciwości pracownika, wniosek trafił do kosza. Nie trafił do Planu Odnowy Miejscowości Kunowo.

Przewodnicząca Rady– czy pracownika Urzędu?

Wójt – tak i dlatego tak się stało. Powinno to być uchwalone w zeszłym roku. Mamy jeszcze taki plan na Piaseczno. Sołectwo też złożyło wniosek i też poszedł do kosza. Tak przypuszczam, bo go po prostu nie ma.

Radny Zbigniew Góralski– czy wcześniej nikt nie zauważył, że był wniosek, a nie ma go
w planie?

Wójt – otrzymujemy pocztę. Co dzień wpływa kilkadziesiąt listów, czasami kilkanaście.
Z reguły codziennie jest kilkadziesiąt. Wpływająca korespondencja jest wpisywana do książki. Sekretarka stawia datę wpływu i wpisuje korespondencję. Potem poczta jest dekretowana i kierowana do poszczególnych pracowników.

Radny Zbigniew Góralski– czy wiemy kto odpowiada za to?

Wójt – tak.

Radny Zbigniew Góralski– czy można się dowiedzieć?

Wójt– ten pan już nie pracuje w Urzędzie.

Radna Marzenna Zajączkowska– to można się domyślić.

Radny Zbigniew Góralski– Zastępca Wójta, tak?

Przewodnicząca Rady– nie.

Radna Marzenna Zajączkowska– Pan Senda.

Wójt – jest mi przykro, że tak wyszło. Musiałabym prowadzić drugą książkę korespondencji
 i codziennie odnotowywać kto i jakie pismo otrzymał, i potem go z tych pism rozliczać. Tak się nie da pracować.

Innych pytań nie było. Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i zarządziła głosowanie nad przedłożonym projektem uchwały.

W wyniku jawnego głosowania, Rada Gminy na stan Rady 15 radnych, w obecności 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” oraz przy 0 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr XXXV/346/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo na lata 2007-2015”, która stanowi załącznik nr 5 doniniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady stwierdziła podjęcie w/w uchwały przez Radę Gminy.

 

Ad. 3) Zakończenie sesji.

            Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godz. 10:39 zamknęła XXXV sesję Rady Gminy Banie.

Liczba załączników do protokołu – 5.

Protokołowała:                                                           Przewodniczyła:

Inspektor Anna Myszka                      Przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Zawadzka-Zając

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:35:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 30-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-11-2010 13:35:01