Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/365/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

UCHWAŁA NR XXXVI/365/10

Rady Gminy Banie

z dnia 5 listopada 2010 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1.Przystępuje siędo sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

2. Granice terenów objętych zmianą planem miejscowym oznaczono na załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu miejscowego jest wyznaczenie dodatkowych lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wskazanie terenów z zakazem zabudowy utrzymując jednocześnie funkcję rolniczą.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXXVI/365/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych.

 

            Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie będzie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych  na terenie gminy Banie. Wnioskodawcą jest firma ENERTRAG, która zgłosiła akces do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Banie, wskazując na  korzyści, jakie może przysporzyć Gminie zrealizowanie takiej farmy. Planowanie w/w inwestycji elektrowni wiatrowych na terenie gminy niesie wielorakie korzyści, a w szczególności:

-  Nowe źródło dochodów dla gminy np. z tytułu podatku od nieruchomości

-  Nowe drogi dojazdowe do pól uprawnych

-  Dwufunkcyjne wykorzystanie terenów rolnych bez znaczącego uszczerbku ziemi uprawnej

-  Dodatkowe miejsca pracy i utrzymania dla mieszkańców gminy

-  Promocja proekologicznego wizerunku gminy, jednocześnie otwartej na współpracę

z inwestorami

-  Wkład gminy do wypełnienia przez Polskę Dyrektywy Unijnej w sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii - aby wypełnić konieczne do osiągnięcia minimalne poziomy procentowego udziału energii z zasobów naturalnych niezbędne są nowe inwestycje w m.in. w energetykę wiatrową.”

Z uwagi na wymóg zgodności planu miejscowego z zapisami w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie Władze gminy podjęły tez kroki do zmiany zapisów studium w zakresie poszerzenia terenów predestynowanych dla lokalizacji tego typu inwestycji tak by zakres w studium odpowiadał zakresowi planu miejscowego.

Przedmiotem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz wskazanie terenów z zakazem zabudowy utrzymując jednocześnie dotychczasową funkcję rolniczą.

Lokalizacja elektrowni wiatrowych winna uwzględnić potencjał rozwoju gminy Banie określony w Strategii rozwoju Gminy oraz w Studium, jak również uwzględnić interes osób trzecich określony w przepisach odrębnych oraz zasady ochrony środowiska.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

                                                                                                                 Danuta Zawadzka-Zając 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_do_uchwaA_y_Nr_XXXVI-365-10.pdf (PDF, 1,014.07Kb) 2010-11-17 08:08:33 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:08:33