Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/363/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

UCHWAŁA NR XXXVI/363/10
Rady Gminy Banie
z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Grzegorza Klimka z dnia 4 sierpnia 2010 r. na działanie Wójta Gminy Banie i podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w uchwale
Nr XXXIV/345/10 z dnia 30 lipca 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi skarżącego i Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVI/363/10 Rady Gminy Banie

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Wójta Gminy Banie.

 

W dniu 10 sierpnia 2010 r. do Rady Gminy Banie wpłynęło pismo Pana Grzegorza Klimka z dnia 4 sierpnia 2010 r. W piśmie tym Pan Grzegorz Klimek informuje, że Jego skarga z dnia 20 maja 2010 r. na działanie Wójta Gminy Banie nie została rozpatrzona
w sposób należyty i z tego względu złożył powtórną skargę na działanie Wójta Gminy Banie.

            W kolejnej skardze nie wskazano nowych okoliczności wobec tych, które były podnoszone w skardze załatwionej odmownie.

            Komisja Rewizyjna zbadała ponowną skargę i podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko stanowiące, że skarga jest bezzasadna.

Stosownie do art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Banie podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w uchwale Nr XXXIV/345/10
z dnia 30 lipca 2010 r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Banie
i uznaje skargę za bezzasadną.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:03:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 08:03:28