Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXXVI/359/10

Rady Gminy Banie

z dnia  5 listopada 2010 r.

 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości opisanych
w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gryfinie:

  1. KW nr 45527 - nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr działki gruntu 11/12
    o powierzchni 0,6566 ha obrębu Rożnowo,
  2. KW nr 48236 - nieruchomość zabudowana budynkiem innym niemieszkalnym, oznaczona numerem działki gruntu 325 o powierzchni 0,0653 ha obrębu Banie 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Nieruchomość w Rożnowie Gmina nabyła w 1999 r. od ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jako teren przeznaczony do wykorzystania przez nauczycieli
w oparciu o przepisy Karty nauczyciela. Od kilku lat jednak działka nr 11/12 w Rożnowie nie jest  wykorzystywana przez nauczycieli, lecz wydzierżawiana innej osobie. Z końcem bieżącego roku wygasa ostatnia umowa dzierżawy, można więc podjąć próbę udostępnienia jej do trwałego zagospodarowania.

Z kolei nabyciem nieruchomości położonej przy ul. Targowej w Baniach, oznaczonej nr działki 325 obrębu Banie 1, zainteresowany jest jej dzierżawca.

Ponadto sprzedaż wymienionych w projekcie uchwały nieruchomości pozwoli uzyskać dodatkowe wpływy do budżetu gminy, które umożliwią częściowe pokrycie niezbędnych wydatków.

Wobec powyższego przeznaczenie nieruchomości do zbycia znajduje swoje uzasadnienie.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:56:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:56:01