Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/357/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

UCHWAŁA NR XXXVI/357/10

Rady Gminy Banie

z dnia  5 listopada 2010 r.

 

w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043)Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych z niżej wymienionymi osobami dotychczas je dzierżawiącymi:

 

L.p

Nazwisko i imię dzierżawcy

Przedmiot dzierżawy

Dzierżawa  na okres

obręb

Nr działki gruntu

Powierzchnia gruntu  

Przeznaczenie

1

Maria Biało

Banie 1

część 268/1

115 m2

uprawy ogrodowe

Czas nieoznaczony

2

Iwona Wnęk

Banie 2

część 504

21 m2

pod garaż

do 2 lat

3

Joanna Sadowska

Banie 1

część 349 i część 335

320 m2

uprawy ogrodowe

Czas nieoznaczony

4

Robert Wroński

Banie 2

Część 503 i 504

21  m2

pod garaż

Czas nieoznaczony

5

Henryk Grabarczyk

Banie 1

Część 295

56 m2

działalność gospodarcza

do 5 lat

6

Krystyna Jasińska

Banie 1

Część 294

66 m2

działalność gospodarcza

do 5 lat

7

Elżbieta Kapciak

Banie 1

Część 303

40 m2

działalność gospodarcza

do 5 lat

8

Adam Żaba

Banie 2

Część 502

42 m2

pod garaż

do 3 lat

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienia na okres do 5 lat Tomaszowi Ćwikła zam. Myślibórz ul. Bałtycka 14, działki gruntu nr 299 o powierzchni 174 m2obręb Banie 1 położonej w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej, opisanej w księdze wieczystej nr 32735 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

 

Uzasadnienie

 

Osoby wymienione w projekcie uchwały dzierżawią nieruchomość w oparciu
o umowy zawierane na czas oznaczony. Część dzierżawców wystąpiła z wnioskami
o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy tej samej nieruchomości na czas nieoznaczony, a część na czas oznaczony. W przypadku gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą dzierżawcy wnioskowali o różne okresy dzierżawy, z uwagi jednak na  charakter terenu, proponuję jednolity dla wszystkich okres trwania dzierżaw.

Zgodnie z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Gminy. Również w razie zawierania umów na czas dłuższy niż 3 lata wymagana jest zgoda Rady, co ma miejsce w przypadku osoby wymienionej w § 2 projektu uchwały.

Nieruchomość wymieniona w projekcie uchwały jest wykorzystywana przez dotychczasowych dzierżawców zgodnie z ich przeznaczeniem. Ponadto wydzierżawiane nieruchomości nie są przeznaczone sprzedaży, a z uwagi na charakter i zagospodarowanie gruntów przez dotychczasowych dzierżawców nieracjonalne jest przeprowadzanie obecnie przetargów na ich dzierżawę.

Z powyższych względów przedstawiony projekt uchwały jest zasadny.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:53:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:53:17