Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXXVI/353/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r.w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

UCHWAŁA NR XXXVI/353/10

Rady Gminy Banie

z dnia  5 listopada 2010 r.

 

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wójt Gminy Banie przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia roku budżetowego:

 1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze;
 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;
 3. informacje o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury.

 

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze winna zawierać:

 1. wykonanie dochodów budżetu gminy według szczegółowej klasyfikacji budżetowej;
 2. wykonanie wydatków budżetu gminy według szczegółowej klasyfikacji budżetowej;
 3. wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
 4. wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
 5. wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł;
 6. wykonanie wydatków według ważniejszych kierunków;
 7. wykonanie planów finansowych wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi sfinansowanych;
 8. część opisową o realizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

 

§ 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się
w formie tabelarycznej.

 

§ 4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze winna zawierać:

 1. część tabelaryczną zawierającą zestawienie wykonania planów finansowych instytucji,
  w szczegółowości nie mniejszej niż w planach finansowych z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych;
 2. część opisową o realizacji planów finansowych.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

 

            § 6. Traci moc uchwała Nr XVII/181/08 Rady Gminy Banie z dnia 21 października 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

  Danuta Zawadzka-Zając

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:43:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-11-2010 07:43:45